Artikler om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 2. desember 2021

Stigende offentlig overskudd

Offentlig forvaltnings overskudd er på vei oppover etter en periode med underskudd i 2020. Akkumulert for 3. kvartal 2021 er overskuddet beregnet til 135 milliarder kroner.

Artikkel / 2. september 2021

Fra offentlig underskudd til overskudd

Etter en periode med underskudd, anslås det nå et overskudd i offentlig forvaltning. Økte petroleumsinntekter og reduserte utgifter til koronarelaterte støtteordninger forklarer mye av utviklingen.