Artikler om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Skyhøye gasspriser ga enorm inntektsvekst Artikkel 6. mars

  Offentlig forvaltnings inntekter i 2022 er beregnet til 3 592 milliarder kroner. Det er 1 144 milliarder mer enn året før og bidrar til et overskudd som tilsvarer hele 26 prosent av BNP. Det er høye inntekter fra petroleumssektoren som forklarer inntektsveksten.

2022

 1. Petroleumsinntekter gir stort overskudd Artikkel 8. desember

  For de tre første kvartalene i 2022 er overskuddet i offentlig forvaltning beregnet til hele 1116 milliarder kroner. Dette utgjør 26 prosent av BNP. Overskuddet er det høyeste som er observert i denne statistikken. Utviklingen kan i stor grad forklares av økte petroleumsinntekter.

 2. Svært høyt overskudd Artikkel 15. september

  For første halvår 2022 er overskuddet i offentlig forvaltning beregnet til 648 milliarder kroner. Dette utgjør om lag 25 prosent av BNP. Overskuddet er det høyeste som er observert i denne statistikken. Utviklingen kan i stor grad forklares av økte petroleumsinntekter.

 3. Sterkt stigende overskudd Artikkel 7. juni

  Offentlig forvaltnings overskudd har hatt en bratt stigning i årets første kvartal. Det beregnede overskuddet er på 299 milliarder kroner for første kvartal 2022, og kan i stor grad forklares av økte petroleumsinntekter.

 4. Petroleumsdrevet overskudd Artikkel 3. mars

  Offentlig forvaltning fikk et betydelig overskudd i 2021, etter en periode med underskudd i 2020. Overskuddet er beregnet til hele 376 milliarder kroner i 2021 og kommer hovedsakelig av økte petroleumsinntekter.

2021

 1. Stigende offentlig overskudd Artikkel 2. desember

  Offentlig forvaltnings overskudd er på vei oppover etter en periode med underskudd i 2020. Akkumulert for 3. kvartal 2021 er overskuddet beregnet til 135 milliarder kroner.

 2. Fra offentlig underskudd til overskudd Artikkel 2. september

  Etter en periode med underskudd, anslås det nå et overskudd i offentlig forvaltning. Økte petroleumsinntekter og reduserte utgifter til koronarelaterte støtteordninger forklarer mye av utviklingen.