Artikler om utslipp til luft

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Klar nedgang i utslipp av klimagasser i 2023 Artikkel 7. juni

  Foreløpige tall viser at utslipp av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023. Veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning bidro mest til nedgangen.

2023

 1. Klimagassutslippene gikk ned i 2022 Artikkel 3. november

  Endelige tall viser at utslippene av klimagasser i Norge var 0,8 prosent lavere i 2022 enn i 2021. Blant annet gikk utslippene fra olje og gass noe ned, selv om produksjonen økte.

 2. Endring av GWP-verdier Artikkel 8. juni

  Fra og med publiseringen av foreløpige tall for 2022 benyttes oppdaterte GWP-verdier i beregningen av utslipp av klimagasser. Det har sammenheng med at Norge fra 2023 gjør sine beregninger av utslippsregnskapet etter retningslinjene i Parisavtalen.

 3. Liten nedgang i utslipp av klimagasser i 2022 Artikkel 8. juni

  Foreløpige tall viser at utslippene av klimagasser i Norge i 2022 var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer en nedgang på 0,5 prosent fra året før.

2022

 1. Klimagassutslippene gikk ned 0,7 prosent i 2021 Artikkel 3. november

  Endelige tall viser at utslipp av klimagasser i Norge var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Det er en nedgang på 0,7 prosent fra 2020, og er 4,7 prosent lavere enn i 1990.

 2. Klimagassutslippene gikk ned 0,3 prosent i 2021 Artikkel 8. juni

  Foreløpige tall viser at utslippene av klimagasser i Norge var på 49,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Det tilsvarer en nedgang på 0,3 prosent fra året før.

2021

 1. Små endringer fra foreløpige utslippstall Artikkel 3. november

  Endelige tall for 2020 viser 3,5 prosent nedgang i klimagassutslippene fra 2019. Det samlede utslippet på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter er nærmest uendret fra foreløpige tall publisert i juni.

 2. Klimagassutslippene revideres noe ned Artikkel 30. juni

  Det er oppdaget en feil i beregningene av norske klimagassutslipp. Tallene er revidert tilbake til 1990. Klimagassutslippene for 2020 er justert fra 50 til 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

 3. Nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020 Artikkel 8. juni

  Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Dette skyldes blant annet driftsstans i olje- og gassutvinning, samt nedgang i bil- og flytrafikken.

 4. Klimagassutslippene i 2019 er revidert opp 2,7 prosent Artikkel 8. juni

  Grunnet reviderte forbrukstall for petroleumsprodukter i perioden 2012-2019 har tidligere publiserte utslippstall vært for lave innen fiske, kyst- og veitrafikk. Trenden for klimagassutslippene er fremdeles nedadgående, men på et litt høyere nivå.