Artikler om utslipp til luft

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 3. november 2021

Små endringer fra foreløpige utslippstall

Endelige tall for 2020 viser 3,5 prosent nedgang i klimagassutslippene fra 2019. Det samlede utslippet på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter er nærmest uendret fra foreløpige tall publisert i juni.

Artikkel / 30. juni 2021

Klimagassutslippene revideres noe ned

Det er oppdaget en feil i beregningene av norske klimagassutslipp. Tallene er revidert tilbake til 1990. Klimagassutslippene for 2020 er justert fra 50 til 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Artikkel / 8. juni 2021

Klimagassutslippene i 2019 er revidert opp 2,7 prosent

Grunnet reviderte forbrukstall for petroleumsprodukter i perioden 2012-2019 har tidligere publiserte utslippstall vært for lave innen fiske, kyst- og veitrafikk. Trenden for klimagassutslippene er fremdeles nedadgående, men på et litt høyere nivå.

Artikkel / 8. juni 2021

Nedgang i klimagassutslippene i pandemiåret 2020

Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Dette skyldes blant annet driftsstans i olje- og gassutvinning, samt nedgang i bil- og flytrafikken.