Konjunkturtendensene

Oppdatert: 12. mars 2021

Neste oppdatering: 4. juni 2021

Fremskrevet årlig endring i BNP for fastlands-Norge
Konjunkturtendensene. Prognoser

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Prognoser er et viktig planleggingsverktøy for personer, bedrifter og myndigheter. Uavhengige prognoser som er gratis tilgjengelige for allmenheten er et gode for samfunnet. Det er en del av samfunnsoppdraget til SSB å lage makroøkonomiske prognoser.

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42