Konjunkturtendensene til Norge og utlandet

Her finner du de nyeste artiklene (publisert etter mars 2021)

Publisert Tittel Åpne
12. mars 2021 Renteøkninger i sikte Artikkel
11. desember 2020 Vaksinering gir økt rente Artikkel
11. september 2020 Bedring i sikte, men situasjonen er fremdeles alvorlig Artikkel
5. juni 2020 Dyp økonomisk krise – men noen lyspunkter i sikte Artikkel
24. april 2020 Bråstopp for norsk økonomi Artikkel
5. desember 2019 Oppturen i norsk økonomi snart over Artikkel
5. september 2019 Rentetoppen er trolig nådd Artikkel
6. juni 2019 Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk økonomi Artikkel
2. april 2019 Arkiv for Økonomisk utsyn Artikkel
7. mars 2019 Økonomisk utsyn over året 2018 Artikkel
7. mars 2019 Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med noen skjær i sjøen Artikkel
6. desember 2018 Norsk økonomi er nær konjunkturnøytral Artikkel
6. september 2018 Høykonjunktur i sikte Artikkel
7. juni 2018 Konjunkturoppgangen er skjør Artikkel
8. mars 2018 Økte petroleumsinvesteringer løfter igjen norsk økonomi Artikkel
5. februar 2018 Nedgang i sysselsettingsandelen på grunn av flere eldre? Artikkel
30. november 2017 Den moderate oppgangen fortsetter Artikkel
7. september 2017 Konjunkturbunnen er nådd, oppgangen blir i krabbegir Artikkel
8. juni 2017 I starten av en moderat konjunkturoppgang? Artikkel
9. mars 2017 Mot litt lysere tider Artikkel