Nye tall fra Norsk mediebarometer viser at i tillegg til å se på underholdning, er det mange tenåringer og unge voksne som oppgir at de får med seg nyheter på TikTok.

– 25 prosent av de i alderen 20 til 24 år finner nyheter på TikTok og det er en enda større andel blant de mellom 16 og 19 år med 40 prosent, sier Emma Schiro, statistikkansvarlig for Norsk mediebarometer.

Unge voksne oppdaterer seg på nyheter i størst grad via nettaviser og sosiale medier, mens eldre fortsatt bruker tradisjonelle medier som aviser, radio og TV. Blant ungdommer og unge voksne er det Snapchat som har den største brukerandelen for nyheter.

Figur 1. Andel av befolkningen som finner og får med seg nyheter på ulike sosiale medier en gjennomsnittsdag, etter alder. 2022

Halvparten av unge voksne følger redaktørstyrte kilder på sosiale medier 

Blant 16-24 åringer har halvparten aktivt valgt å følge tradisjonelle Innhold som er produsert av en redaksjonell enhet som er underlagt journalistiske prinsipper og retningslinjer for nyhetsformidling, som f.eks. VG, NRK og Bergens Tidende. kilder for nyheter på sosiale medier. Dette gjør de ved å følge aviser, radio- og TV-kanaler sine sider og profiler. Blant de mellom 67 og 79 år er det 25 prosent som har valgt å følge redaktørstyrte kilder på sosiale medier. De eldre velger i større grad å få med seg nyheter direkte fra de tradisjonelle plattformene.

– 33 prosent av befolkningen får med seg nyheter ved å følge aviser, radio- og tv-kanaler på sosiale medier. Eldre bruker i størst grad de tradisjonelle plattformene for nyheter, mens unge voksne ofte velger å følge redaktørstyrte kilder for nyheter på sosiale medier, sier Emma Schiro.

De eldste i befolkningen foretrekker nyheter i tradisjonelle medier, som lineær-TV, aviser og radio. Tre av fire over 67 år ser på nyhetssendinger på TV. Sju av ti over 80 år leser papiravis daglig, mens en av fire leser nettavis. 43 prosent blant de over 80 år får daglig med seg nyheter på radio.

Figur 2. Andel av befolkningen som finner nyheter på sosiale medier på ulike måter en gjennomsnittsdag, etter alder. 2022

Halvparten av de eldste bruker internett daglig

For første gang publiserer Norsk mediebarometer tall for de som er 80 år og eldre. Omtrent alle i befolkningen mellom 9 og 66 år er på internett daglig. I aldersgruppen mellom 67 og 79 år er 84 prosent på internett daglig og dette er en markant økning fra 2021. Blant de over 80 år er halvparten på internett en gjennomsnittsdag.

– De eldres mediebruk følger etter resten av befolkningen, ved at de blir stadig mer digitale. Likevel er det viktig å fortsatt ha tjenester som ikke forutsetter at alle over 80 år er daglige nettbrukere, sier Schiro.

Tiden som befolkningen bruker på Tid på internett inkluderer bruk av internett på jobb, skole og på fritiden har økt hvert år siden 2000. Totalt er befolkningen i snitt 4 timer på internett daglig og dette er en økning på hele 21 minutter fra 2021.

– Tidsbruk på internett varierer voldsomt mellom ulike aldersgrupper. Ungdom mellom 16 og 19 år bruker mest tid pålogget med 7 timer og 14 minutter daglig. Til sammenligning bruker de over 80 år bare en halvtime på internett i løpet av en dag, sier Emma Schiro.