Artikler om den norske kirke

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Færre feirer påske i kirken Artikkel 25. mars

  Flere deltar i gudstjenester arrangert av Den norske kirke etter pandemien, men de som deltar på påskegudstjeneste blir stadig færre.

2023

 1. Færre deltakelser på påskegudstjenester enn før pandemien Artikkel 29. mars

  I 2022 var det flere deltakelser på påskegudstjenestene enn det var de to foregående pandemiårene, men deltakelsen var likevel lavere enn før pandemien.

2022

 1. 8 av 10 er medlem i et tros- eller livssynssamfunn Artikkel 1. september

  Medlemsmassen i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke øker, mens nedgangen i medlemmer i Den norske kirke fortsetter. Totalt sett er en stadig lavere andel av befolkningen tilknyttet et tros- eller livssynssamfunn.

 2. Færre konserter og kulturarrangement i kirkelig regi Artikkel 14. januar

  Kirkebyggene har blitt mye brukt som arena for ulike arrangement i flere år. Antall konserter og kulturarrangement innrapportert i 2020 har vært langt færre enn de foregående årene. Deltakelsen på disse arrangementene var også rekordlav.

2021

 1. Antall konfirmasjoner synker jevnt Artikkel 19. august

  På tross av et annerledes år i 2020 er ikke nedgangen i antall konfirmasjoner vesentlig større enn tidligere år. Heller ikke andelen konfirmerte blant 15-åringer har større nedgang enn tidligere år.

 2. Kraftig nedgang i antall døpte Artikkel 22. juni

  I 2020 ble det døpt 23 800 personer i Den norske kirke. Dette er over 4 000 færre enn året før og det laveste antallet registrert i SSBs statistikk som går tilbake til 2005.