Mange julekonserter finner sted i kirkene og menighetshus rundt omkring i Norge. Statistikken for Den norske kirke har tall på antall konserter og kulturarrangement som blir gjennomført i kirkelig regi i løpet av hele året, samt deltakelser totalt på disse. I 2020 var det registrert 6 900 konserter og kulturarrangement, under halvparten sammenlignet med året før. Det lave antallet må sees i sammenheng med delvis nedstengte kirker på grunn av koronapandemien. I tidsrommet 2012 til 2019 hadde antall konserter og kulturarrangement en stigende trend, fra 11 900 til 14 300. Det har også i deler av 2021 vært koronarelaterte begrensninger på arrangementer. Tall for antall konserter og kulturarrangementer i kirkelig regi i 2021 vil bli tilgjengelige i mars 2022.

Figur 1. Antall konserter og kulturarrangement. 2012-2020

Markant mindre deltakelse i 2020

Deltakelsen på konserter og kulturarrangement ble redusert fra 1,7 millioner deltakelser i 2019 til om lag 456 000 deltakelser i 2020. Figur 2 viser at det laveste antall deltakelser i perioden vi har tall for (2012 til 2020) var i 2013, med 1,5 millioner deltakelser på de ulike arrangementene i kirkelige bygg. Høyeste antall deltakelser på konserter og kulturarrangement i denne perioden var i 2017 med over 1,8 millioner. Nedgangen i deltakelse har vært ekstra markant for konserter og kulturarrangementer i .

Figur 2. Deltakelse på konserter og kulturarrangement. 2012-2020

Gjennomsnittlig antall deltakelser per konsert og kulturarrangement har variert mellom 120 og 140 deltakere i perioden 2012 til 2019. Derimot var det betraktelig lavere gjennomsnitt i 2020, med 67 deltakere per konsert og kulturarrangement. Dette viser at nedgangen i det totale antall deltakelser på slike arrangementer har vært drevet av både færre gjennomførte arrangementer og et lavere antall deltakere per gjennomført konsert og kulturarrangement.

Figur 3. Gjennomsnittlig antall deltakere per konsert og kulturarrangement. 2012-2020