Påskeferie og påskeegg, men hva med påskegudstjeneste? Foreløpige KOSTRA-tall for 2023 fra Den norske kirke viser at deltakelsen i gudstjenestene i påsken synker etter pandemien. 

– I 2023 var det omtrent 150 000 deltakelser i påskegudstjeneste i Den norske kirke. Sett bort fra 2020 og 2021 har vi aldri registrert færre, sier rådgiver Andreas Østhus i Statistisk sentralbyrå.

Det var tett på 200 000 deltakelser på gudstjeneste i påsken i regi av Den norske kirke i 2015. Frem til 2019 sank antallet med omtrent 3 000 i året, men under pandemien nådde man et bunnivå i 2021 med mindre enn 15 000 deltakelser.

Flere i kirken til jul og færre til påske 

– Etter pandemi-årene ser vi at den generelle deltakelsen i gudstjenester er på vei opp igjen når vi sammenligner 2022 med 2023, men når det kommer til påskegudstjenestene er trenden motsatt, sier Østhus. 

Julegudstjenester har tradisjonelt hatt en del flere deltakelser enn påskegudstjenestene, og lå på over 500 000 deltakelser i årene fra 2015 til og med 2019. Julaftensgudstjenestene har ikke nådd nivået av deltakelse fra årene før pandemien, men tallene går likevel oppover. 

– Antall deltakelser på julaftensgudstjeneste har økt med over 28 000 deltakere fra 2022 til 2023, men antall deltakelser på gudstjenestene i påsken har sunket med over 4 000 i samme periode, sier Østhus. 

Figur 1. Deltakelser på gudstjeneste i påsken og julaftensgudstjeneste i Den norske kirke fra 2015 til 2023.

Flere deltar på kirkearrangementer

Antall deltakelser på gudstjenester totalt økte med over 85 000 fra 2022 til 2023. Deltakelsen på for eksempel nattverd, babysang og kulturarrangementer i kirken økte også i samme periode. 

– Det er interessant at den generelle aktiviteten i kirken øker igjen, samtidig som deltakelsen i påskegudstjenester synker. Men det er vanskelig å skulle svare på hvorfor nettopp påskegudstjenestene ble mindre populære fra 2022 til 2023 og om hvorvidt denne trenden vil fortsette, sier Østhus. 

Endelige KOSTRA-tall for Den norske kirke for 2023 blir publisert 17. juni.