Hjortejakt

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03434: Felte hjort, etter alder og kjønn (K) 1986-1987 - 2023-2024

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
01.07.2024 08:00
Felte hjort:
dyr
Felte hjort:
15.11.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986-1987 , 1987-1988 , 1988-1989 ,

Valgt 1 av totalt 38

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble statistikken over antall felte hjort rapportert på det jaktarealet en kommune administrerer. Kommuner som hadde satt bort administrasjonen av hele jakta til andre kommuner falt ut av statistikken, mens andre bare fikk med deler av fellingstallene. Kommunetall ble likevel publisert for jaktåret 2007/08, mens statistikken for 2008/09 bare ble publisert på fylkesnivå. Fra og med jaktåret 2009/10 ble igjen statistikken samlet inn etter fellingskommune og publisert på kommunenivå.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.