217263_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/arv/aar
217263
1,9 milliarder i arveavgift
statistikk
2015-06-18T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
arv, Arveavgift (opphørt), arv, gaver, mottakereSkatt for personer, Inntekt og forbruk
true
Statistikken gir en oversikt over arv, avgiftspliktige gaver og arveavgift. I 2013 utgjorde gjennomsnittsarven 1,35 millioner kroner.

Arveavgift (opphørt)2013

I 2013 ble det vedtatt å avskaffe arveavgiften. Vedtaket har virkning fra 1. januar 2014. Dette er siste publisering med arveavgiftsstatistikk.

Innhold

Publisert:

1,9 milliarder i arveavgift

Utlignet arveavgift for 2013 utgjorde 1,9 milliarder kroner. Det er en økning på 7 prosent fra året før. Totalt ble det mottatt 34 milliarder kroner i avgiftspliktig arv og gaver i løpet av 2013. I gjennomsnitt utgjorde arveavgiften 6 prosent av arveavgiftsgrunnlaget.

Antall mottakere og sum grunnlag for avgift, etter avgiftspliktig arv og gaver, utvalgte objekttyper
20122013
MottakereSum grunnlag for avgift (mill. kr)MottakereSum grunnlag for avgift (mill. kr)
Arv
I alt17 04722 43517 51323 617
Bankinnskudd/kontanter15 1055 47915 2696 066
Boligeiendom11 26614 64611 38215 053
Fritidseiendom2 6651 2822 6501 271
 
Gaver
I alt7 4849 8777 21710 435
Bankinnskudd/kontanter4 0014 2233 0513 259
Boligeiendom1 4462 7841 4612 858
Fritidseiendom8781 210433531
Figur 1. Antall mottakere av avgiftspliktig gave, etter størrelse på gave

Verdien av avgiftspliktig arv utgjorde i 2013 24 milliarder kroner, mens verdier for 10 milliarder ble gitt som gaver. Verdien av boligeiendom utgjorde 64 prosent, mens bankinnskudd og kontanter stod for 26 prosent av den avgiftspliktige arven. 51 prosent av dem som mottok avgiftspliktig arv, arvet også ulike typer gjeld.

Gjennomsnittsarven på 1,35 millioner kroner

Mottakere av avgiftspliktig arv fikk i gjennomsnitt 1,35 millioner kroner i 2013. Dette tilsvarer en økning på 3 prosent fra året før. Antall mottakere av arv til en verdi under 1 million gikk ned 1 prosent, mens det var 7 prosent flere arvemottakere av verdier over 1 million kroner. Totalt ble det utlignet 1,3 milliarder i avgift på arv.

Flere gaver over 2 millioner

7 200 personer mottok avgiftspliktig gave i 2013. Dette er 4 prosent færre enn året før. Antall gaver med verdi under 2 millioner falt 7 prosent, mens antall gaver over 2 millioner økte med 20 prosent. Samlet verdi av gavene som ble mottatt, økte med 6 prosent til 10 milliarder kroner. Arveavgiften ble i november 2013 vedtatt fjernet med virkning fra 1. januar 2014. Tallene viser at nesten 30 prosent av alle avgiftspliktige gaver i 2013 ble gitt i desember. Ettersom arv- og gavemottakere etter regelendringen vil overta arvelaters skattemessige inngangsverdier, var det mange som var tjent med å svare arveavgift i 2013 i stedet for en eventuell gevinstbeskatning ved et salg senere.

Mer om avgiftsregler og statistikkgrunnlagÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skatteetatens arveavgiftssystem og gir tall for både rådighetsdato og vedtaksdato. Rådighetsdato er datoen da mottaker får råderett over arven/gaven, mens vedtaksdato er datoen skattefogden fatter vedtak om avgift i saken. Statistikken omfatter kun avgiftspliktig arv og gave i private skifter. Man er avgiftspliktig for mottatt arv eller gave til en verdi under 470 000 kroner dersom man har mottatt arv eller gave fra samme giver tidligere, og samlet verdi overstiger fribeløpet. En mottaker kan eksempelvis ha mottatt en andel av et objekt, for eksempel halvparten av en bolig, eller flere objeker. Forskudd på arv blir regnet som gave.

Fribeløp og avgiftssatser 2013Åpne og lesLukk

 

Til barn/foreldre

Til andre

Av de første 470 000 kroner

Ingen avgift

Ingen avgift

Av de neste 330 000 kroner

6 %

8 %

Av overskytende

10 %

15 %