Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Rusundersøkelsen 2022 Notat 6. oktober

    Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2022. Undersøkelsen ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

2021

  1. Rusundersøkelsen 2021 Notat 8. oktober

    Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2021. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012.

2020-2014

Rusundersøkelsen 2020

Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2020.

Notater 2020/34 / 9. oktober 2020

Rusundersøkelsen 2019

Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2019. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012.

Notater 2019/38 / 4. november 2019

Rusundersøkelsen 2017

Statistisk sentralbyrå har gjennomført en årlig undersøkelse om rusmidler siden 2012. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler.

Notater 2018/25 / 8. juni 2018

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2016

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen om tobakk og rusmidler årlig siden 2012.

Notater 2018/22 / 11. mai 2018

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2015

Denne rapporten beskriver gjennomføringen av undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2015.

Notater 2015/45 / 7. desember 2015

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2014 gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

Notater 2015/20 / 13. april 2015

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2013 gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

Notater 2014/22 / 19. mai 2014

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2012 er gjennomført av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning. Det er gjennomført undersøkelser om samme tema tidligere, men dette er første runde av det som skal bli en årlig undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå.

Notater 2014/21 / 19. mai 2014