Notater 2015/20

Dokumentasjon

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014

Tabell 3 og kapittel 4.1. ble rettet 16. juni 2015.

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2014 gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler har blitt gjennomført årlig siden 2012 av Statistisk sentralbyrå (SSB), og dette er dermed tredje gang den gjennomføres av SSB. Undersøkelsen er finansiert av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. I denne dokumentasjons¬rapporten presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen.

Utvalget et trukket blant personer i alderen 16-79 år. Utvalget er trukket disproporsjonalt for å sikre flere observasjoner fra aldersgruppen 16-30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen er dokumentert i rapporten.

Det ble oppnådd intervju med 59 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar fra alle var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Andelen vi ikke oppnådde kontakt med var på 23 prosent. I tillegg var det 12 prosent som oppgav at de ikke ville delta. I denne rapporten dokumenterer vi skjevheter som følge av dette frafallet.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014. Dokumentasjon

Ansvarlig

Sverre Amdam

Serie og -nummer

Notater 2015/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9135-7

Antall sider

60

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt