Notater 2018/22

Dokumentasjon

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2016

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen om tobakk og rusmidler årlig siden 2012.

Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. I denne dokumentasjonsrapporten presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen.

Utvalget et trukket blant personer i alderen 16-79 år. Utvalget er trukket disproporsjonalt for å sikre flere observasjoner i aldersgruppen 16-30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen i den yngste aldersgruppen er dokumentert i rapporten.

Det ble oppnådd intervju med 56 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar fra alle var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Spesielt gjelder dette unge voksene i aldersgruppene 21-30 og 31-40 år. I denne rapporten dokumenterer vi skjevheter som følge av dette frafallet.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2016. Dokumentasjon

Ansvarlig

Bengt Oscar Lagerstrøm

Serie og -nummer

Notater 2018/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Folkehelseinstituttet (FHI)

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9749-6

Antall sider

53

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt