Notater 2014/22

Dokumentasjonsrapport

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2013 gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

Utvalget et trukket blant personer i alderen 16-79 år. Utvalget er trukket dispropor¬sjonalt for å sikre flere observasjoner fra aldersgruppen 16-30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen er dokumentert i notatet.

Vi oppnådde intervju med 57,3 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar fra alle, er at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget.

I notatet undersøkes det om frafallet har introdusert skjevheter.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Maria Høstmark

Serie og -nummer

Notater 2014/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8938-5

Antall sider

127

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt