Notater 2014/21

Dokumentasjonsrapport

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2012 er gjennomført av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning. Det er gjennomført undersøkelser om samme tema tidligere, men dette er første runde av det som skal bli en årlig undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå.

Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler er gjennomført av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning. Det er gjennomført undersøkelser om samme tema tidligere, men dette er første runde av det som skal bli en årlig undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå.

Utvalget et trukket blant personer i alderen 16-79 år. Utvalget er trukket disproporsjonalt for å sikre flere observasjoner fra aldersgruppen 16-30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen er dokumentert i notatet.

Litt over halvparten (53,3 %) av utvalget svarte på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar, er at vi ikke kom i kontakt med personene i utvalget i løpet av undersøkelsesperioden.

I notatet undersøkes det om frafallet har introdusert skjevheter.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Maria Høstmark

Serie og -nummer

Notater 2014/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8936-1

Antall sider

97

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt