Artikler om røyk, alkohol og andre rusmidler

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Andelen som snuser nesten doblet på 10 år Artikkel 18. januar

  16 prosent av befolkningen snuser til daglig. Mens andelen røykere har halvert seg, har andelen som snuser nesten doblet seg. Snusbruk er mest utbredt blant unge menn, men andelen unge kvinner som snuser har økt mye det siste tiåret.

2023

 1. Én av tre drikker alkohol hver uke Artikkel 17. november

  Én tredjedel av oss har drukket alkohol minst én gang i uken det siste året, noe som er omtrent som i fjor. Mens voksne og eldre drikker hyppigere enn de unge, drikker ungdommen mer når de først drikker.

 2. Økning i andelen unge kvinner som snuser Artikkel 18. januar

  En stadig lavere andel av befolkningen røyker fast, mens andelen som snuser holder seg stabil. Det siste året har det imidlertid vært en tydelig økning av unge kvinner som snuser daglig.

2022

 1. Flere med høy utdanning drikker Artikkel 6. oktober

  Blant dem med høyere utdanning er det nesten dobbelt så mange som oppgir å drikke alkohol minst én gang per uke enn blant dem med lavere utdanning, henholdsvis 46 og 24 prosent. Det er klare sosiale forskjeller i drikkemønsteret i befolkningen.

 2. Flere unge snuser i Norge enn i Sverige Artikkel 31. mai

  Det er nå like mange som snuser daglig i Norge og Sverige, men blant den yngre delen av befolkningen er det flere som snuser i Norge. Unge norske kvinner snuser langt mer enn sin svenske motpart, mens eldre svenske menn bruker mer snus enn nordmenn i samme alder.

 3. 15 prosent av befolkningen snuser daglig Artikkel 18. januar

  Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti årene, mens andelen som røyker daglig har gått kraftig ned. Snusbruk er mest utbredt blant menn, og øker stadig i de yngre aldersgruppene.

2021

 1. Unge har drukket sjeldnere under pandemien Artikkel 1. oktober

  Andelen unge i alderen 16-24 år som oppgir å ha drukket alkohol ukentlig, har falt det siste året, viser rusundersøkelsen som ble gjennomført i vår. Voksne og eldre har derimot drukket som tidligere.