Artikler om røyk, alkohol og andre rusmidler

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Flere unge snuser i Norge enn i Sverige Artikkel 31. mai

    Det er nå like mange som snuser daglig i Norge og Sverige, men blant den yngre delen av befolkningen er det flere som snuser i Norge. Unge norske kvinner snuser langt mer enn sin svenske motpart, mens eldre svenske menn bruker mer snus enn nordmenn i samme alder.

  2. 15 prosent av befolkningen snuser daglig Artikkel 18. januar

    Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti årene, mens andelen som røyker daglig har gått kraftig ned. Snusbruk er mest utbredt blant menn, og øker stadig i de yngre aldersgruppene.

2021

  1. Unge har drukket sjeldnere under pandemien Artikkel 1. oktober

    Andelen unge i alderen 16-24 år som oppgir å ha drukket alkohol ukentlig, har falt det siste året, viser rusundersøkelsen som ble gjennomført i vår. Voksne og eldre har derimot drukket som tidligere.