Boligsalget økte i alle fylker unntatt Oslo og Innlandet

I Oslo gikk antall boligomsetninger i Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet. Salg til familiemedlemmer er ikke inkludert. ned med 1,4 prosent og i Innlandet var nedgangen på 0,4 prosent når vi sammenligner med 3. kvartal i 2020. Den største prosentvise økningen i boligsalget i samme periode hadde Troms og Finnmark og Rogaland med 14 og 9 prosent.

I alt ble det tinglyst 30 900 selveierboliger i fritt salg i 3. kvartal 2021. Det er det høyeste antallet som er registrert i ett kvartal. I tillegg ble det omsatt 10 200 borettslagsboliger i fritt salg, også det er det høyeste vi har registrert i ett kvartal siden statistikken over omsatte boretter ble etablert i 2017.

Vi kan nok derfor konkludere med at pandemien har bidratt til økt omsetning av boliger. Boligsalget økte med 5 prosent fra 3. kvartal 2020, som også var et kvartal med omsetningsrekord. Til sammenligning var boligomsetningen i 3. kvartal 2021 over 9 prosent høyere enn i samme kvartal i 2019.

I gjennomsnitt betalte boligkjøperne 4,5 millioner kroner for en selveierbolig i fritt salg. Gjennomsnittlig totalpris inkludert fellesgjeld for en borettslagsbolig var 3,4 millioner kroner.

Fritidsboligomsetningen normaliserer seg?

Mye tyder på at hyttemarkedet er i ferd med å normalisere seg noe etter den ekstraordinære veksten i pandemiperioden. Men selv med en nedgang på 13 prosent ligger omsetningen ennå høyt over nivået før koronautbruddet. I 3. kvartal 2021 ble det omsatt nesten 4 500 fritidsboliger i fritt salg, mens det tilsvarende antallet i 3. kvartal 2019 var 3 400.

Gjennomsnittlig kjøpesum per fritidsbolig var 2,1 millioner kroner i 3. kvartal 2021.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av fritidsboliger, selveierboliger og borettslagsboliger omsatt i fritt salg. 1 000 kroner

¹Foreløpige tall.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste tiårene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med stadig høyere standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se Boligprisindeksen.