Artikler om verdipapirfond

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Andelskapitalen til nye høyder Artikkel 23. mai

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 165 milliarder kroner i 1. kvartal 2024. Dermed har verdipapirfond for første gang passert 2 000 milliarder kroner i forvaltningskapital.

 2. Godt år for verdipapirfondene Artikkel 22. februar

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 119 milliarder kroner i 4. kvartal 2023. Med dette har andelskapitalen til verdipapirfondene økt med 315 milliarder kroner gjennom kalenderåret 2023.

2023

 1. Stabil andelskapital hos verdipapirfondene Artikkel 22. november

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond forble om lag uendret gjennom 3. kvartal 2023. I løpet av kvartalet ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 25 milliarder kroner.

 2. Kraftig negativt årsresultat for verdipapirfondene i 2022 Artikkel 15. september

  Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ble redusert med 336 milliarder kroner sammenlignet med 2021. I løpet av året falt eiendelene med 174 milliarder kroner.

 3. Økt andelskapital hos verdipapirfondene Artikkel 22. august

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 75 milliarder kroner i 2. kvartal 2023. I løpet av kvartalet ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 8,2 milliarder kroner.

 4. Positiv start på året for verdipapirfond Artikkel 23. mai

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 117 milliarder kroner i 1. kvartal 2023. I løpet av kvartalet ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 10,2 milliarder kroner.

 5. Negativ avkastning og nettoinnløsninger i 2022 Artikkel 22. februar

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 61 milliarder kroner i 4. kvartal 2022. Sammenlignet med 4. kvartal 2021 har derimot andelskapitalen gått ned med 171 milliarder kroner.

2022

 1. Videre nedgang for verdipapirfond Artikkel 22. november

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond gikk ned med 21 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. Gjennom årets tre første kvartaler har andelskapitalen dermed gått ned med 232 milliarder kroner.

 2. Høyere overskudd for verdipapirfondene i 2021 Artikkel 16. september

  Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond økte med 103 milliarder kroner sammenlignet med 2020.

 3. Nedgang i forvaltningskapitalen Artikkel 22. august

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond gikk ned med 136 milliarder kroner i 2. kvartal 2022. I kvartalet ble det nettosolgt verdipapirfondsandeler til en verdi av 61 milliarder kroner.

 4. Nedgang tross nettotegninger Artikkel 23. mai

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond gikk ned med 75 milliarder kroner i 1. kvartal 2022. Samtidig ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 17 milliarder kroner.

 5. Rekordhøye nettotegninger Artikkel 21. februar

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 85 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2021. Med dette har andelskapitalen til verdipapirfondene økt med 283 milliarder kroner i kalenderåret 2021.

2021

 1. Uendret andelskapital hos verdipapirfondene Artikkel 19. november

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond forble omtrent uendret gjennom 3. kvartal 2021. Samtidig ble det nettoinnløst fondsandeler til en verdi av 22 milliarder kroner.

 2. Svakere overskudd for verdipapirfondene i 2020 Artikkel 17. september

  Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ble redusert med 83 milliarder kroner sammenlignet med 2019.

 3. Nettotegningene i verdipapirfond fortsetter Artikkel 23. august

  Totalt gjennom første halvår 2021 har det blitt nettokjøpt norskregistrerte verdipapirfondsandeler for 82 milliarder kroner. Nettotegningene i aksjefond alene står for 49 milliarder kroner.