Verdipapirfond, kvartalstall

09446: Verdipapirfondenes andelskapital, etter eiersektor og fondstype (mill. kr) 2011K4 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fondstype

Totalt 7 Valgte

Søk

eiersektor

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.05.2020
Kontakt
Harald Stormoen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 697
dst@ssb.no

Måleenhet
Andelskapital:
mill. kr
Netto kjøp/salg:
mill. kr
Referansetid
Andelskapital:
Slutten av kvartalet
Netto kjøp/salg:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken