369901
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
369901
statistikk
2019-11-21T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-7,1

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Alle sektorer
Andelskapital1 164 8731 249 0641 284 8221 312 836
Netto kjøp/salg-2 11816 38012 699-7 149
Offentlig forvaltning
Andelskapital15 14316 25317 34417 479
Netto kjøp/salg-93716945-128
Finansielle foretak
Andelskapital786 355841 631865 215881 287
Netto kjøp/salg3 89610 5098 310-8 847
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital72 53975 08077 35378 921
Netto kjøp/salg-2 2227591 760-140
Husholdninger
Andelskapital148 233160 883163 994168 409
Netto kjøp/salg-3381 830480362
Ideelle organisasjoner
Andelskapital31 29233 21033 90233 788
Netto kjøp/salg-1 790931691-479
Utlandet
Andelskapital110 995121 851126 890132 834
Netto kjøp/salg-1 5611 8015022 091
Ufordelt sektor
Andelskapital316156124118
Netto kjøp/salg-10-16611-8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Andelskapital i alt1 164 8731 249 0641 284 8221 312 836
Ikke-finansielle foretak72 53975 08077 35378 921
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.8 0817 2506 9276 467
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar68726666
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 8402 5612 2052 258
Private aksjeselskaper mv.59 21161 56164 77166 358
Personlige foretak156167167164
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 1833 4693 2173 608
Finansielle foretak786 355841 631865 215881 287
Norges Bank0000
Banker28 72328 79130 74231 035
Kredittforetak123183269170
Finansieringsselskaper26255050
Statlige låneinstitutter mv.453359649616
Finansielle holdingselskaper1661794 0083 508
Verdipapirfond151 415161 005164 230157 212
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond409767223545
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring94 34499 318104 625107 225
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser498 003536 502546 338566 806
Skadeforsikringsselskaper12 69314 50214 08114 120
Offentlig forvaltning15 14316 25317 34417 479
Statsforvaltningen581487527679
Kommuneforvaltningen14 56215 76616 81716 800
Ideelle organisasjoner31 29233 21033 90233 788
Husholdninger148 233160 883163 994168 409
Personlig næringsdrivende26292524
Borettslag o.l.3334
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.148 204160 851163 966168 381
Utlandet110 995121 851126 890132 834
Ufordelt sektor316156124118

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Totalt-2 11816 38012 699-7 149
Ikke-finansielle foretak-2 2227591 760-140
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.920-871-367-500
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0300
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.238736-37522
Private aksjeselskaper mv.-3 0017092 7978
Personlige foretak-39-2-3
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-376173-293333
Finansielle foretak3 89610 5098 310-8 847
Norges Bank0000
Banker-1 3091 1412 00873
Kredittforetak-1206685-100
Finansieringsselskaper-630130
Statlige låneinstitutter mv.-129-95288-35
Finansielle holdingselskaper2103 820-518
Verdipapirfond6 827662-147-13 092
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond83356-549319
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring4 230-1212 368958
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-4 6207 2651 0503 859
Skadeforsikringsselskaper-1 0051 225-626-311
Offentlig forvaltning-93716945-128
Statsforvaltningen-228-10038146
Kommuneforvaltningen135816907-274
Ideelle organisasjoner-1 790931691-479
Husholdninger-3381 830480362
Personlig næringsdrivende0-1-6-2
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-3381 831486364
Utlandet-1 5611 8015022 091
Ufordelt-10-16611-8

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
4. kvartal 20181 171 49335 9105 41318 3177 39210 079263 544139 871119 453377 378151 41536 2425 2031 276
1. kvartal 20191 255 68439 0735 38917 4379 21910 705265 653147 047128 950419 431161 00545 1415 3581 276
2. kvartal 20191 291 44242 3114 79617 70411 80110 194273 351156 027128 169427 621164 23047 9266 0361 276
3. kvartal 20191 319 45640 9914 92118 34611 85810 065275 239165 024130 103455 291157 21242 9626 1671 276

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
3. kvartal 2019
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer704 607335 510117 57293 01758 6463 4841 312 836
Ikke-finansielle foretak25 95612 05517 88615 8855 8731 26678 921
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.421 8673 768789106 467
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1574400066
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2663161 0006453102 258
Private aksjeselskaper mv.24 4709 42111 60113 8255 7751 26666 358
Personlige foretak3212687270164
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 1314321 4675393903 608
Finansielle foretak464 778285 12565 38150 03513 9961 972881 287
Norges Bank0000000
Banker8 4369 5479 7772 347928031 035
Kredittforetak01700000170
Finansieringsselskaper005000050
Statlige låneinstitutter mv.6251359000616
Finansielle holdingselskaper483 32612410003 508
Verdipapirfond107 92628 9949 81910 47300157 212
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond45184552124545
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring53 42719 35014 43712 3117 153547107 225
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser288 910217 72329 28523 5565 9111 421566 806
Skadeforsikringsselskaper5 9805 7461 0751 3172014 120
Offentlig forvaltning4 5094 0207 1191 79536017 479
Statsforvaltningen367291304140679
Kommuneforvaltningen4 5063 9536 8281 49122016 800
Ideelle organisasjoner14 6289 3565 4443 57068610433 788
Husholdninger109 9193 7746 91611 49836 175127168 409
Personlig næringsdrivende110607024
Borettslag o.l.0112004
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.109 9083 7736 90911 49636 168127168 381
Utlandet84 80821 17714 79510 2151 82415132 834
Ufordelt933119560118

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
3. kvartal 2019
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer-7 149-16 8726 2241 3702 363-204-30
 
Ikke-finansielle foretak-140-382-6-509947-161-29
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-500-118-35-259-8800
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2207160-10
Private aksjeselskaper mv.8-27633-5981 035-157-29
Personlige foretak-3-300000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål33315-113320-30
Finansielle foretak-8 847-16 5135 6871 18079406
Norges Bank0000000
Banker73-14420308-11-1000
Kredittforetak-1000-1000000
Finansieringsselskaper0000000
Statlige låneinstitutter mv.-3500-29-600
Finansielle holdingselskaper-5180-5180000
Verdipapirfond-13 092-17 2343 960-4322500
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond319-10320000
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring958-6837766518606
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser3 8591 2151 909701-6400
Skadeforsikringsselskaper-311-28139-1437400
Offentlig forvaltning-128-8537-1264600
Statsforvaltningen146030467000
Kommuneforvaltningen-274-857-172-2400
Ideelle organisasjoner-479-181-364176-81-290
Husholdninger362-168208-1532221-7
Personlig næringsdrivende-2-10-1000
Borettslag o.l.0000000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.364-167208-1432221-7
Utlandet2 091458663665335-300
Ufordelt-8-1-1-10-50

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 213 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB