365997
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
365997
statistikk
2019-02-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-2,1

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Alle sektorer
Andelskapital1 168 8461 204 1281 241 2501 164 873
Netto kjøp/salg27 389-5 6578 778-2 116
Offentlig forvaltning
Andelskapital17 19417 61417 05515 143
Netto kjøp/salg944240-98-93
Finansielle foretak
Andelskapital767 286790 074818 737786 355
Netto kjøp/salg19 860-1 0334 3973 897
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital81 89482 80184 48372 540
Netto kjøp/salg4 207-1 2962 056-2 221
Husholdninger
Andelskapital160 237160 157164 204148 233
Netto kjøp/salg300-6 294689-338
Ideelle organisasjoner
Andelskapital34 82937 30037 88631 291
Netto kjøp/salg4031 4241 486-1 790
Utlandet
Andelskapital107 117115 828118 547110 995
Netto kjøp/salg1 6321 227292-1 561
Ufordelt sektor
Andelskapital289354338316
Netto kjøp/salg4375-44-10

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Andelskapital i alt1 168 8461 204 1281 241 2501 164 873
Ikke-finansielle foretak81 89482 80184 48372 540
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.7 9107 4527 3348 081
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar113697068
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 1281 7611 7451 840
Private aksjeselskaper mv.67 87769 56371 26159 212
Personlige foretak154149165156
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 7123 8073 9083 183
Finansielle foretak767 286790 074818 737786 355
Norges Bank0000
Banker29 73830 88031 63428 724
Kredittforetak437108243123
Finansieringsselskaper83858526
Statlige låneinstitutter mv.744581582453
Finansielle holdingselskaper165166168166
Verdipapirfond150 222152 964156 961151 414
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond427358329409
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring66 97670 74780 17894 472
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser503 612519 790533 597497 875
Skadeforsikringsselskaper14 88214 39514 96012 693
Offentlig forvaltning17 19417 61417 05515 143
Statsforvaltningen1 6231 6971 616581
Kommuneforvaltningen15 57115 91715 43914 562
Ideelle organisasjoner34 82937 30037 88631 291
Husholdninger160 237160 157164 204148 233
Personlig næringsdrivende36373826
Borettslag o.l.2223
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.160 199160 118164 164148 204
Utlandet107 117115 828118 547110 995
Ufordelt sektor289354338316

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Totalt27 389-5 6578 778-2 116
Ikke-finansielle foretak4 207-1 2962 056-2 221
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 506-510-122920
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar2-4410
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.418-380-33238
Private aksjeselskaper mv.2 126-3681 999-3 000
Personlige foretak24-520-3
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål13111191-376
Finansielle foretak19 860-1 0334 3973 897
Norges Bank0000
Banker-5 866846173-1 308
Kredittforetak365-330135-120
Finansieringsselskaper100-63
Statlige låneinstitutter mv.185-1670-129
Finansielle holdingselskaper0002
Verdipapirfond3 316-1 380-5676 828
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-574-71-3283
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 1284942464 294
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser20 324-1234 199-4 685
Skadeforsikringsselskaper981-302243-1 005
Offentlig forvaltning944240-98-93
Statsforvaltningen3024387-228
Kommuneforvaltningen642197-185135
Ideelle organisasjoner4031 4241 486-1 790
Husholdninger300-6 294689-338
Personlig næringsdrivende9-310
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.291-6 291688-338
Utlandet1 6321 227292-1 561
Ufordelt4375-44-10

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
1. kvartal 20181 174 90244 6455 34322 6878 04410 365260 395131 141118 600381 561150 22232 0485 3354 516
2. kvartal 20181 210 18443 9945 08819 9687 58810 305260 495135 095128 509396 254152 96439 9435 4664 516
3. kvartal 20181 247 30648 6784 72519 6127 74712 023266 023137 777136 615409 268156 96137 6115 7504 516
4. kvartal 20181 170 92940 4285 41418 3177 55110 079263 574139 778119 453377 336151 41427 8665 2034 516

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 2018
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer613 861311 085109 39772 97754 2063 3471 164 873
Ikke-finansielle foretak23 51415 37117 2449 3335 8291 24972 540
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.3701 8974 6571 154308 081
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1784300068
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.23330097730525..1 840
Private aksjeselskaper mv.21 86912 59310 3557 4105 7361 24959 212
Personlige foretak295844124..156
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål9965151 20842341..3 183
Finansielle foretak409 688257 78159 39244 84412 7451 904786 355
Norges Bank0000000
Banker9 5087 6167 8392 3081 452..28 724
Kredittforetak01230000123
Finansieringsselskaper0025..1026
Statlige låneinstitutter mv.5292156000453
Finansielle holdingselskaper43..123....0166
Verdipapirfond106 00626 4089 4979 503....151 414
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4119339424409
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring47 67119 10513 2577 8426 05554294 472
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser241 403198 78727 22823 8655 2341 358497 875
Skadeforsikringsselskaper5 0115 4319281 3221..12 693
Offentlig forvaltning4 2243 6715 8331 37837..15 143
Statsforvaltningen21736119110..581
Kommuneforvaltningen4 2223 6545 4721 18727..14 562
Ideelle organisasjoner13 3528 9975 2742 8897027731 291
Husholdninger94 6636 1237 1797 03033 136103148 233
Personlig næringsdrivende707012..26
Borettslag o.l.021..003
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.94 6566 1217 1717 03033 124103148 204
Utlandet68 38919 08314 4437 4891 57714110 995
Ufordelt31593214180..316

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 2018
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer-2 1166 514-8 416762-421-65196
 
Ikke-finansielle foretak-2 22123-1 031-413-549-34796
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.920-123221 189-16800
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2381-9248-1-1..
Private aksjeselskaper mv.-3 000140-981-1 537-365-35396
Personlige foretak-3012-126..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-3765-64-315-31..
Finansielle foretak3 8979 093-5 674321180-240
Norges Bank0000000
Banker-1 30865-125-1 021-187-40..
Kredittforetak-1200-1200000
Finansieringsselskaper-63-3-8424..00
Statlige låneinstitutter mv.-1295-68-66000
Finansielle holdingselskaper20..2....0
Verdipapirfond6 8287 849-1 158171-34....
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond830085-200
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring4 294-4373 0411 166460630
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-4 6852 298-6 961131-106-470
Skadeforsikringsselskaper-1 005-684-199-171490..
Offentlig forvaltning-93106-4841671162..
Statsforvaltningen-2280-245-8250..
Kommuneforvaltningen135106-239175912..
Ideelle organisasjoner-1 790-105-912-79244-24-1
Husholdninger-338-491570-44-262-1111
Personlig næringsdrivende000000..
Borettslag o.l.0000..00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-338-491570-44-262-1111
Utlandet-1 561-2 112-8731 52152-1490
Ufordelt-100-122-22..

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 940 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB