428142
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
428142
statistikk
2021-02-19T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

16,7

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Alle sektorer
Andelskapital1 175 8691 318 5711 402 4151 484 087
Netto kjøp/salg-56 18042 61426 19116 678
Offentlig forvaltning
Andelskapital14 91316 50717 77418 268
Netto kjøp/salg-540840869131
Finansielle foretak
Andelskapital779 620863 400913 197982 847
Netto kjøp/salg-39 28821 28615 1753 955
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital67 73275 97684 00989 775
Netto kjøp/salg-7 9303 0406 4452 875
Husholdninger
Andelskapital155 231180 881191 672201 258
Netto kjøp/salg-6 2949 1542 819-527
Ideelle organisasjoner
Andelskapital32 20236 39638 47638 862
Netto kjøp/salg-3541 641437-917
Utlandet
Andelskapital126 032145 298157 124152 891
Netto kjøp/salg-1 7736 65442611 179
Ufordelt sektor
Andelskapital139113163186
Netto kjøp/salg-1-120-18

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
1. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Andelskapital i alt1 175 8691 318 5711 402 4151 484 087
Ikke-finansielle foretak67 73275 97684 00989 775
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5 0115 1737 2997 859
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar65676956
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 2601 0731 0281 074
Private aksjeselskaper mv.57 87365 99972 24977 569
Personlige foretak150159155151
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 3733 5053 2093 066
Finansielle foretak779 620863 400913 197982 847
Norges Bank0000
Banker22 11526 19928 19727 691
Kredittforetak431201553177
Finansieringsselskaper60787879
Statlige låneinstitutter mv.4662 2042 8053 060
Finansielle holdingselskaper3 4353 5173 5245 029
Verdipapirfond136 613158 545172 059173 751
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond676616934770
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring97 327109 972118 446128 022
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser505 030547 653572 353629 162
Skadeforsikringsselskaper13 46714 41514 24815 106
Offentlig forvaltning14 91316 50717 77418 268
Statsforvaltningen729802827735
Kommuneforvaltningen14 18415 70516 94717 533
Ideelle organisasjoner32 20236 39638 47638 862
Husholdninger155 231180 881191 672201 258
Personlig næringsdrivende24242830
Borettslag o.l.0112
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.155 207180 856191 643201 226
Utlandet126 032145 298157 124152 891
Ufordelt sektor139113163186

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
1. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Totalt-56 18042 61426 19116 678
Ikke-finansielle foretak-7 9303 0406 4452 875
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-1 255412 086582
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-1000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-195-276-5218
Private aksjeselskaper mv.-6 6013 3564 5052 466
Personlige foretak-1-4-8-6
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål123-77-86-185
Finansielle foretak-39 28821 28615 1753 955
Norges Bank0000
Banker-1 9151 3701 259-864
Kredittforetak236-233352-375
Finansieringsselskaper101700
Statlige låneinstitutter mv.-181 729590271
Finansielle holdingselskaper-63-315-5-21
Verdipapirfond-13 4319 2485 624-5 907
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond45-75533-202
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-5 4784 0542 7453 570
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-19 0335 5334 5747 093
Skadeforsikringsselskaper359-42-497390
Offentlig forvaltning-540840869131
Statsforvaltningen65020-88
Kommuneforvaltningen-546790849219
Ideelle organisasjoner-3541 641437-917
Husholdninger-6 2949 1542 819-527
Personlig næringsdrivende0-131
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-6 2949 1552 816-528
Utlandet-1 7736 65442611 179
Ufordelt-1-120-18

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
1. kvartal 20201 184 27454 8875 05910 9351 0116 698248 873174 957100 740395 434136 61332 5985 30011 168
2. kvartal 20201 326 97639 9985 45210 8127487 168269 543204 980123 551451 403158 54537 1156 49311 168
3. kvartal 20201 410 82043 1083 97312 3997607 508277 658210 363137 113492 591172 05935 3446 77611 168
4. kvartal 20201 492 49242 1455 49315 0967268 242288 478204 376162 276523 226173 75149 9107 60511 168

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 2020
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer833 532362 694114 738103 60365 4774 0431 484 087
Ikke-finansielle foretak30 38513 78522 02415 5386 2841 75989 775
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.81 6155 406829107 859
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1104500056
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.217298634732301 074
Private aksjeselskaper mv.28 93611 49115 49613 7046 1831 75977 569
Personlige foretak2218578280151
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 1913631 0094544903 066
Finansielle foretak535 397312 49460 87156 61915 5091 957982 847
Norges Bank0000000
Banker8 2888 8568 8011 148598027 691
Kredittforetak01770000177
Finansieringsselskaper3274900079
Statlige låneinstitutter mv.75652 4880003 060
Finansielle holdingselskaper04 89312610005 029
Verdipapirfond131 01027 7125 3709 65900173 751
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5122627934770
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring67 69924 94413 19014 0267 954209128 022
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser322 400239 35529 10229 6166 9451 744629 162
Skadeforsikringsselskaper5 9855 8431 1182 1519015 106
Offentlig forvaltning5 0494 2977 2361 65131418 268
Statsforvaltningen339362318130735
Kommuneforvaltningen5 0464 2586 8741 33318417 533
Ideelle organisasjoner17 95811 4264 9123 7907106638 862
Husholdninger135 1416 8847 29510 92340 774241201 258
Personlig næringsdrivende1206111030
Borettslag o.l.0110002
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.135 1296 8837 28810 92240 763241201 226
Utlandet109 55313 79612 36815 0332 12516152 891
Ufordelt49123249440186

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 2020
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer16 6784 7285 3983 6151 2431 6895
 
Ikke-finansielle foretak2 8755291361 76118620657
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.582-1-74657000
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.18-5-2-733-10
Private aksjeselskaper mv.2 4665452181 28415520757
Personlige foretak-6-300-300
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-185-7-6-173100
Finansielle foretak3 955-2 3314 9011 089-383269
Norges Bank0000000
Banker-86438-238-72710540
Kredittforetak-3750-3750000
Finansieringsselskaper0000000
Statlige låneinstitutter mv.2710-22293000
Finansielle holdingselskaper-210-221000
Verdipapirfond-5 907-5 781-151-20723200
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-202-44-1-15600-1
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 5701 2191 0501 301-2612529
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser7 0932 2694 713478-379111
Skadeforsikringsselskaper390-32-5310636090
Offentlig forvaltning131-115-11425710003
Statsforvaltningen-880-31-31-2600
Kommuneforvaltningen219-115-8328812603
Ideelle organisasjoner-917-62958-26323-13-93
Husholdninger-527-1 58584-157431 05829
Personlig næringsdrivende1-100020
Borettslag o.l.0000000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-528-1 58484-157431 05629
Utlandet11 1798 8523349309301330
Ufordelt-187-1-2-1-210

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 213 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

 

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB