404122
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
404122
statistikk
2020-02-20T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

0,5

milliarder kroner i netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Alle sektorer
Andelskapital1 249 0641 284 8221 312 8361 360 018
Netto kjøp/salg16 38012 699-7 149523
Offentlig forvaltning
Andelskapital16 25317 34417 47916 499
Netto kjøp/salg716945-128-1 299
Finansielle foretak
Andelskapital841 631865 215881 287903 188
Netto kjøp/salg10 5098 310-8 847-6 101
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital75 08077 35378 92183 438
Netto kjøp/salg7591 760-1401 844
Husholdninger
Andelskapital160 883163 994168 409182 403
Netto kjøp/salg1 8304803623 788
Ideelle organisasjoner
Andelskapital33 21033 90233 78835 198
Netto kjøp/salg931691-479368
Utlandet
Andelskapital121 851126 890132 834139 176
Netto kjøp/salg1 8015022 0911 918
Ufordelt sektor
Andelskapital156124118116
Netto kjøp/salg-16611-85

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Andelskapital i alt1 249 0641 284 8221 312 8361 360 018
Ikke-finansielle foretak75 08077 35378 92183 438
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.7 2506 9276 4676 427
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar72666668
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 5612 2052 2581 564
Private aksjeselskaper mv.61 56164 77166 35871 743
Personlige foretak167167164167
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål3 4693 2173 6083 469
Finansielle foretak841 631865 215881 287903 188
Norges Bank0000
Banker28 79130 74231 03525 505
Kredittforetak183269170199
Finansieringsselskaper25505051
Statlige låneinstitutter mv.359649616499
Finansielle holdingselskaper1794 0083 5083 448
Verdipapirfond161 005164 230157 212164 465
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond767223545655
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring99 318104 625107 225114 947
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser536 502546 338566 806579 070
Skadeforsikringsselskaper14 50214 08114 12014 349
Offentlig forvaltning16 25317 34417 47916 499
Statsforvaltningen487527679752
Kommuneforvaltningen15 76616 81716 80015 747
Ideelle organisasjoner33 21033 90233 78835 198
Husholdninger160 883163 994168 409182 403
Personlig næringsdrivende29252427
Borettslag o.l.3343
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.160 851163 966168 381182 373
Utlandet121 851126 890132 834139 176
Ufordelt sektor156124118116

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Millioner kroner
Netto kjøp/salg
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Totalt16 38012 699-7 149523
Ikke-finansielle foretak7591 760-1401 844
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-871-367-500-33
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar3000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.736-37522-715
Private aksjeselskaper mv.7092 79782 795
Personlige foretak9-2-31
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål173-293333-204
Finansielle foretak10 5098 310-8 847-6 101
Norges Bank0000
Banker1 1412 00873-4 609
Kredittforetak6685-10027
Finansieringsselskaper01300
Statlige låneinstitutter mv.-95288-35-120
Finansielle holdingselskaper103 820-518-77
Verdipapirfond662-147-13 092818
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond356-54931973
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-1212 3689583 569
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser7 2651 0503 859-5 660
Skadeforsikringsselskaper1 225-626-311-122
Offentlig forvaltning716945-128-1 299
Statsforvaltningen-1003814659
Kommuneforvaltningen816907-274-1 358
Ideelle organisasjoner931691-479368
Husholdninger1 8304803623 788
Personlig næringsdrivende-1-6-21
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 8314863643 787
Utlandet1 8015022 0911 918
Ufordelt-16611-85

Tabell 3 
Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapirfondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
1. kvartal 20191 255 68439 0735 38917 4379 21910 705265 653147 047128 950419 431161 00545 1415 3581 276
2. kvartal 20191 291 44242 3114 79617 70411 80110 194273 351156 027128 169427 621164 23047 9266 0361 276
3. kvartal 20191 319 45640 9914 92118 34611 85810 065275 239165 024130 103455 291157 21242 9626 1671 276
4. kvartal 20191 366 63843 8415 72222 64111 6719 888273 478161 176139 993475 797164 46549 5837 1071 276

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 2019
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer753 509336 737107 91596 71261 4543 6911 360 018
Ikke-finansielle foretak28 07113 14617 82916 4536 1991 74083 438
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.121 8533 770791106 427
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1684400068
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2173255913973401 564
Private aksjeselskaper mv.26 59710 52112 12214 6696 0941 74071 743
Personlige foretak3217586270167
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 1974221 2975104303 469
Finansielle foretak493 480283 72957 82152 07014 4551 633903 188
Norges Bank0000000
Banker6 9758 7077 1721 830821025 505
Kredittforetak01990000199
Finansieringsselskaper005100051
Statlige låneinstitutter mv.6252241000499
Finansielle holdingselskaper523 26012511003 448
Verdipapirfond118 28728 8716 31810 98900164 465
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond49315472125655
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring59 58520 38914 40312 9867 439145114 947
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser302 299216 28427 91724 8966 1911 483579 070
Skadeforsikringsselskaper6 2275 7361 0471 3372014 349
Offentlig forvaltning4 6584 0496 1691 58637016 499
Statsforvaltningen368318349140752
Kommuneforvaltningen4 6553 9815 8511 23723015 747
Ideelle organisasjoner15 84310 1994 8783 48568311035 198
Husholdninger121 2294 0586 75112 06938 104192182 403
Personlig næringsdrivende120618027
Borettslag o.l.0102003
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.121 2174 0576 74512 06638 096192182 373
Utlandet90 21821 55314 43811 0251 92616139 176
Ufordelt1032924500116

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 2019
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer5235 1101 203-9 6123 09869925
 
Ikke-finansielle foretak1 8446401 092-7214071-27
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-33-32-82500
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-715-629-413-25010
Private aksjeselskaper mv.2 7957271 09651341868-27
Personlige foretak1-45-1100
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-20411-10-173-3420
Finansielle foretak-6 101669-1 506-7 2612 107-106-3
Norges Bank0000000
Banker-4 609-1 118-836-2 291-241-1220
Kredittforetak270270000
Finansieringsselskaper0000000
Statlige låneinstitutter mv.-12000-120000
Finansielle holdingselskaper-770-802100
Verdipapirfond8184 121-178-3 48235700
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond7301360000
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 5691 742878-10975-13-3
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-5 660-3 959-1 321-1 397988290
Skadeforsikringsselskaper-122-117-9-232700
Offentlig forvaltning-1 299-12831-969-23300
Statsforvaltningen5900273200
Kommuneforvaltningen-1 358-12831-996-26500
Ideelle organisasjoner368304821-588-144-250
Husholdninger3 7882 367272-16449875955
Personlig næringsdrivende1000010
Borettslag o.l.0000000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.3 7872 367272-16449875855
Utlandet1 9181 257493-55772500
Ufordelt510-1500

Om statistikken

Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 213 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB