Sammenligner vi 3. kvartal 2023 med samme kvartalet året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene opp fra 498 millioner til 2,3 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital økte med 9,5 prosent i 3 kvartal 2023 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 7,4 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 33,1 prosent. Verdien av andeler i verdipapirfond gikk opp med 10,5 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 39,4 prosent.

Skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk opp med 23,5 prosent og endte på 11,9 milliarder kroner. Premieinntektene for skadeforsikring var på 75,8 milliarder kroner, som er en økning på 11,5 prosent i forhold til 3 kvartal 2022.

Tallene for disse resultatene finnes på statistikksiden for forsikring, og i statistikkbanken.