Artikler om sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Noko lågare sysselsetting blant innvandrarar i 2023 Artikkel 5. mars

  68,2 prosent av innvandrarane i alderen 20-66 år var sysselsette i 4. kvartal 2023. Dette var 1 prosentpoeng lågare enn året før. I resten av befolkninga låg delen sysselsette uendra på 79,8 prosent.

2023

 1. Staten har lavest andel innvandrere Artikkel 26. juni

  I 2022 hadde 13,8 prosent av lønnstakerne i staten innvandrerbakgrunn. I privat sektor var tilsvarende andel 22 prosent, og blant lønnstakere totalt, 20 prosent.

 2. Sysselsettingen blant innvandrere var uendret i 2022 Artikkel 9. mars

  68,9 prosent av innvandrerne i alderen 20-66 år var sysselsatte i 4. kvartal 2022. Dette var samme andel som i 4. kvartal året før. I resten av befolkningen gikk andelen sysselsatte litt opp, fra 79,2 til 79,8 prosent.

 3. Flere flyktninger i jobb enn før pandemien Artikkel 17. februar

  Andelen sysselsatte flyktninger gikk opp 4,1 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Dette var en større vekst enn i befolkningen totalt, som hadde en økning på 1,8 prosentpoeng.

2022

 1. Hvor mange innvandrere er overkvalifisert? Artikkel 23. juni

  73 000 innvandrere med høyere utdanning jobbet i yrker med lavere krav til utdanning i 2021. Andelen overkvalifiserte innvandrere var på 40 prosent i 2021.

 2. Viken er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft Artikkel 9. juni

  Andelen arbeidsinnvandrere og utenlandske pendlere blant de sysselsatte i Norge økte fra 2 prosent i 2003 og til 8 prosent i 2020. Viken er fylket der andelen er høyest, noe som kan henge sammen med at det er fylket hvor det er høyest aktivitet innen bygg- og anlegg.

 3. Flere innvandrere i jobb i fjor Artikkel 3. mars

  Andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 gikk opp 3, 5 prosentpoeng til 68,9 prosent fra 4. kvartal 2020 til samme kvartal 2021. Mye av økningen skyldes en oppgang i de næringene som ble rammet av koronatiltakene i 2020.

2021

 1. Hvor mange pendler til Norge for å arbeide? Artikkel 12. februar

  87 500 lønnstakere pendlet til Norge for å jobbe fjerde kvartal 2023. Det er 4 400 færre enn året før, men 8 300 flere enn i 2020, da smitteverntiltakene ble innført som følge av korona. Utenlandske pendlere utgjorde 3,2 prosent av alle sysselsatte i Norge i 2023.