Publisert Tittel Åpne
19. mars 2021 Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere Artikkel
2. mars 2020 Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere Artikkel
5. mars 2019 Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere Artikkel
13. mars 2018 Flere innvandrere i arbeid Artikkel
30. mars 2017 60 prosent av innvandrerne er i arbeid Artikkel