Den største hovednæringen ved inngangen til 2023 er «varehandel og reparasjon av motorvogner», med 11,3 prosent av virksomhetene og 19,7 prosent av virksomheter med ansatte, ifølge nye tall fra statistikken Virksomheter. Økningen fra i fjor var totalt sett på 2,7 prosent. Dette er noe høyere enn vanlig siden målingene startet i 2003, men likevel en flatere utvikling enn i fjor da økningen var på 3,8 prosent.

Størst økning er det innen «kultur, underholdning og fritid» med 9,5 prosent flere virksomheter enn året før, noe som tyder på at kulturlivet har fått et oppsving etter koronapandemien. Også innen «transport og lagring» økte tallet på virksomheter betydelig med 5,9 prosent.

Virksomheter med uoppgitt næring, en kategori som økte kraftig under pandemien, ligger fortsatt på et høyt nivå og utgjør nå 2,9 prosent av virksomhetene. De aller fleste virksomhetene vil bli tildelt næring senere, men dette fanges ikke opp i virksomhetsstatistikken.

Viken er det fylket med flest registrerte virksomheter, fulgt av Oslo. Totalt er det registrert nær 143 000 aktive virksomheter i Viken ved inngangen til 2023, mens Oslo har nær 104 000. Disse to fylkene hadde også stor økning i antall aktive virksomheter, henholdsvis 2,9 og 3,0 prosent, men størst var økningen i Agder med 3,4 prosent. Det var økning i alle fylker, men mest i Agder og hovedstadsregionen og minst i Nordland og Innlandet.

Fra og med 1. januar 2016 er det endringer i datagrunnlaget. I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert, nå blir stående med null ansatte. Det er dermed uklart om nedgangen i antall virksomheter med ansatte fra 2015 til 2016 er reell eller skyldes det endrede datagrunnlaget. Les mer om datakilder i Om statistikken