Den største hovednæringen ved inngangen til 2022 er «varehandel og reparasjon av motorvogner», med 11,6 prosent av virksomhetene og 19,9 prosent av de med ansatte, ifølge nye tall fra statistikken Virksomheter.

Størst økning er det innen «transport og lagring», med 9,9 prosent flere virksomheter enn året før, noe som kan henge sammen med økt netthandel under koronapandemien. Også innen næringene «informasjon og kommunikasjon» og «omsetning og drift av fast eiendom» økte tallet på virksomheter kraftig med 7,0 prosent.

Virksomheter med uoppgitt næring har økt kraftig under pandemien, og utgjør nå 2,7 prosent av virksomhetene. Økt arbeidsmengde, ugunstige arbeidsforhold ved hjemmekontor og økt fravær for de som rapporterer og registrerer nye virksomheter er mulige årsaker. De aller fleste virksomhetene vil bli tildelt næring senere, men dette fanges ikke opp i virksomhetsstatistikken.

Viken er det fylket med flest registrerte virksomheter, fulgt av Oslo. Totalt er det registrert nær 139 000 aktive virksomheter i Viken ved inngangen til 2022, mens Oslo passerte 100 000 for første gang. Disse to fylkene økte også mest i antall aktive virksomheter, henholdsvis 4,7 og 5,2 prosent. Det var økning i alle fylker, men altså mest i hovedstadsregionen.

Fra og med 1. januar 2016 er det endringer i datagrunnlaget. I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert, nå blir stående med null ansatte. Det er dermed uklart om nedgangen i antall virksomheter med ansatte fra 2015 til 2016 er reell eller skyldes det endrede datagrunnlaget. Les mer om datakilder i Om statistikken