Den største hovednæringen ved inngangen til 2024 var «varehandel og reparasjon av motorvogner», med 11,1 prosent av virksomhetene og 19,5 prosent av de med ansatte, ifølge nye tall fra statistikken Virksomheter.

– Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, samt bygge- og anleggsvirksomhet, var nesten like store målt i antall virksomheter totalt, men langt mindre målt i antall virksomheter med ansatte. Det skyldes et stort innslag av selvstendig næringsdrivende i de to sistnevnte hovednæringene, sier seksjonssjef Erik Fjærli i Statistisk sentralbyrå.

Størst økning var det innen «kultur, underholdning og fritid», med 8,9 prosent flere virksomheter enn året før. Dette er andre år på rad hvor denne hovednæringen har den største økningen, noe som bekrefter at kulturlivet har fått et oppsving etter koronapandemien. Innen «transport og lagring» falt tallet på virksomheter med 5,2 prosent, men ligger fortsatt høyt målt mot årene før og i starten av pandemien.

Virksomheter med uoppgitt næring, en kategori som økte kraftig under pandemien, fortsatte å øke og utgjør nå 3,0 prosent av virksomhetene. Dette er i all hovedsak virksomheter uten ansatte. De aller fleste virksomhetene vil bli tildelt næring senere, men dette fanges ikke opp i virksomhetsstatistikken.

Størst økning i Finnmark

Etter oppsplittingen av fylker fra 1/1-2024 er Oslo igjen fylket med flest registrerte virksomheter. Totalt var det registrert nær 105 000 aktive virksomheter i Oslo ved inngangen til 2024, fulgt av Akershus med 78 000 og Vestland med 73 000. Den største økningen fant imidlertid sted i Finnmark, med 3,1 prosent. Det var økning i alle fylker, men målt i antall virksomheter med ansatte var det en liten nedgang i flertallet av fylkene. Bevegelsene er imidlertid svært små.