For enkeltpersonforetak var overlevelsesgraden i 2019 kun 17 prosent blant de som var Nyetablerte foretak = nye foretak – eierskifter. fem år tidligere. Selv om det ble etablert flere enkeltpersonforetak enn aksjeselskaper i 2014 – 31 900 mot 20 700 – hadde langt flere aksjeselskap enn enkeltpersonforetak overlevd fem år etter. Allerede etter ett år var om lag 2/3 av enkeltpersonforetakene nedlagt, mens kun 1/3 av aksjeselskapene var lagt ned. Det store frafallet etter ett år skyldes blant annet at mange nyregistrerte foretak ikke får aktivitet før de regnes som nedlagt.

Blant enkeltpersonforetakene som ble etablert i 2014 og hadde aktivitet året etter, overlevde 46,5 prosent i ytterligere fire år. Det er 3,2 prosentpoeng lavere enn for 2013-kohorten. Tilsvarende tall for aksjeselskap var om lag 67 prosent i både 2014- og 2013-kortene. Overlevelsen blant de fem år gamle enkeltpersonforetakene som overlevde i minst ett år, var dermed noe svakere i 2019 enn i 2018, mens for tilsvarende aksjeselskap var overlevelsen stabil. Aksjeselskap var dessuten langt mer robuste enn enkeltpersonforetak, også når sammenligningen begrenses til foretak som var aktive året etter etablering.

Figur 1. Nyetablerte foretak i 2014, overlevd i 2015-2019, etter organisasjonsform

I løpet av fire år, fra 2015 til 2019, gikk andelen foretak som hadde overlevd i ett år ned med 3,6 prosentpoeng, fra 48,3 til 44,7 prosent. Det var nedgang i alle næringer – unntatt finansnæringen hvor det var stor økning i både antall nyetableringer og andel som overlevde det første året. Samtidig ble det årlig etablert 13 prosent flere foretak i slutten av perioden. Så selv om sjansen for overlevelse ble mindre for et gitt nyetablert foretak, var det totalt sett flere som overlevde.