For enkeltpersonforetak var overlevelsesgraden i 2019 kun 17 prosent blant de som var fem år tidligere. Selv om det ble etablert flere enkeltpersonforetak enn aksjeselskaper i 2014 – 31 900 mot 20 700 – hadde langt flere aksjeselskap enn enkeltpersonforetak overlevd fem år etter. Allerede etter ett år var om lag 2/3 av enkeltpersonforetakene nedlagt, mens kun 1/3 av aksjeselskapene var lagt ned. Det store frafallet etter ett år skyldes blant annet at mange nyregistrerte foretak ikke får aktivitet før de regnes som nedlagt.

Blant enkeltpersonforetakene som ble etablert i 2014 og hadde aktivitet året etter, overlevde 46,5 prosent i ytterligere fire år. Det er 3,2 prosentpoeng lavere enn for 2013-kohorten. Tilsvarende tall for aksjeselskap var om lag 67 prosent i både 2014- og 2013-kortene. Overlevelsen blant de fem år gamle enkeltpersonforetakene som overlevde i minst ett år, var dermed noe svakere i 2019 enn i 2018, mens for tilsvarende aksjeselskap var overlevelsen stabil. Aksjeselskap var dessuten langt mer robuste enn enkeltpersonforetak, også når sammenligningen begrenses til foretak som var aktive året etter etablering.

I løpet av fire år, fra 2015 til 2019, gikk andelen foretak som hadde overlevd i ett år ned med 3,6 prosentpoeng, fra 48,3 til 44,7 prosent. Det var nedgang i alle næringer – unntatt finansnæringen hvor det var stor økning i både antall nyetableringer og andel som overlevde det første året. Samtidig ble det årlig etablert 13 prosent flere foretak i slutten av perioden. Så selv om sjansen for overlevelse ble mindre for et gitt nyetablert foretak, var det totalt sett flere som overlevde.