for ikke-finansielle foretak var 6,4 prosent i 2020 ifølge nye tall fra statistikken regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper. Dette er et fall på 3 prosentpoeng sammenlignet med året før. Vi må tilbake til 2009 for å finne en nedgang på samme størrelse i serien 2007-2020. gikk også ned med 4 prosentpoeng fra 15,9 prosent i 2019 til 11,9 prosent i 2020. Tabell 07371 i Statistikkbanken viser flere detaljer.

Størst nedgang i oljenæringen

Mesteparten av nedgangen i driftsinntektene, over 90 prosent, stammer fra oljeforetakene. Fallet i driftsmarginen var klart størst for denne næringen, men marginen var også noe lavere på fastlandet i 2020 enn året før. Driftsmarginen for offshore og shipping endte på 9,2 prosent, ned med 13,6 prosentpoeng fra 2019. Resultatgrad for disse selskapene var 10,5 prosent i 2020, 14 prosentpoeng svakere enn foregående år. Selskapene i fastlandet viste en nedgang i driftsmarginen på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Mens resultatgraden landet på 12,2 prosent, ned med 1,7 prosentpoeng i forhold til året før.