Regnskapstallene til norske ikke-finansielle foretak sin utenlandsfinansiering viser at kortsiktig gjeld i utlandet har økt med 40,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal. Kortsiktig gjeld økte med 9,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal.

En mulig årsak til den økte kortsiktige gjelden i 3. kvartal er høyere gass priser i juli, august, og september. Vi ser at foretakene også hadde en økning i omløpsmidler fra forrige kvartal på 23,7 prosent. Korrelasjonen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler er på 97,4 prosent.

Sammenfallende og kraftig vekst i både omløpsmidler og kortsiktig gjeld kan indikere at foretak innen olje- og gassvirksomhet utnytter de høye prisene til å øke aktiviteten og finansierer aktiviteten ved å øke kortsiktig gjeld.