Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter for ikke-finansielle foretak var 24,1 prosent i 2021, ifølge nye tall fra statistikken regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper. Dette er en oppgang på 12,2 prosentpoeng i forhold til 2020.

Driftsresultat i prosent av driftsinntekter for 2021 endte på 13,9 prosent, en forbedring på 7,5 prosentpoeng sammenlignet med året før. Tabell 07371 i Statistikkbanken viser flere detaljer.

Figur 1. Resultatmarginer. Alle næringer. 2013-2021. Prosent

Resultatgraden for Fastlands-Norge gikk opp med 7,6 prosentpoeng fra 12,2 prosent i 2020 til 19,8 prosent i 2021. Dette er også den høyeste resultatgraden Fastlands-Norge har registrert i statistikken. Nettoresultat av finansielle poster er nesten 120 prosent høyere enn foregående år. Driftsmarginen var 7,5 prosent, opp fra 5,9 prosent i 2020.

Større økning i oljenæringen

Oljeforetakene står bak mesteparten av økningen i driftsresultatet, mens foretakene i Fastlands-Norge bidro med brorparten av finansinntektene. Omtrent 80 prosent av driftsresultatet stammer fra oljeselskapene.

Figur 2. Egenkapitalrentabilitet. 2013-2021.Prosent

Det samlede driftsresultatet for disse foretakene var 550 milliarder kroner i 2021, en oppgang på 568 prosent fra 82 milliarder kroner i 2020. For foretakene i Fastlands-Norge var driftsresultatet 407 milliarder kroner i 2021, opp med 40 prosent fra 2020.