Varekonsumindeksen

Oppdatert: 28. april 2021

Neste oppdatering: 28. mai 2021

Sesongjustert endring i husholdningenes varekonsum
Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Varekonsumindeksen visar utviklinga i hushalda sitt konsum av varer. Statistikken byggjar på detaljomsetningsindeksen, førstegongsregistrerte bilar, elektrisitetsstatistikk og tilsvarande statistikkar, og reknas på indeksform.

Kontakt

Magnus Kvåle Helliesen

magnus.helliesen@ssb.no

40 90 26 17

Elise von Hirsch

elise.hirsch@ssb.no

90 70 23 47

Julian Paulsen Blytt

julian.blytt@ssb.no

40 90 23 26