Varekonsumindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05333: Varekonsumindeks (2005=100) 2000M01 - 2023M07

Magnus Kvåle Helliesen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 617
Bård Ola Tjønneland, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2455
28.08.2023 08:00
Ujusterte volumindekser:
indeks
Prosentendring fra samme periode året før, ujustert:
prosent
Sesongjusterte volumindekser:
indeks
Prosentendring fra måneden før, sesongjustert:
prosent
Ujusterte volumindekser:
Måned
Prosentendring fra samme periode året før, ujustert:
Måned
Sesongjusterte volumindekser:
Måned
Prosentendring fra måneden før, sesongjustert:
Måned
Ujusterte volumindekser:
2005
Sesongjusterte volumindekser:
2005
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 283

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000