Notater 2013/21

Dokumentasjon

Sesongjustering av varekonsumindeksen

Dette notatet har til hensikt å beskrive hvordan seriene som inngår varekonsumindeksen sesongjusteres.

Dette notatet har til hensikt å beskrive hvordan seriene som inngår varekonsumindeksen sesongjusteres.

I notatet beskrives sesongjusteringsmetoden og -rutinene i bruk, og resultatene sammenlignes med alternative metoder. Notatet retter spesielt fokus på hvordan seriene korrigeres for såkalte kalendereffekter.

Under ”Om sesongjustering” på SSBs nettside for varekonsumindeksen, gis en kort beskrivelse av sesongjusteringsmetoden for varekonsumindeksen. Dette notatet gir en grundigere gjennomgang av de enkelte rutinene som beskrives der.

I notatet presenteres tabeller og figurer for illustrere hvordan metodene og rutinene virker. Det rettes spesielt fokus for de 5 hovedaggregatene i varekonsumindeksen som publiseres.

Om publikasjonen

Tittel

Sesongjustering av varekonsumindeksen. Dokumentasjon

Ansvarlige

Joaquin Rodriguez, Hilde Karoline Midsem

Serie og -nummer

Notater 2013/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8670-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8669-8

Antall sider

54

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt