Nye tall fra statistikken Grensehandel viser at nordmenn la igjen 2,5 milliarder kroner på grensehandel i 2021. Det er økning på en halv milliard kroner sammenlignet med 2020. Vi reiste også på 214 000 flere dagsturer til utlandet sammenliknet med året før.

– Selv om grensehandelen økte i 2021 sammenliknet med året før, må vi ha i bakhodet at 2020 var et rekordlavt år. Det er langt igjen til nordmenn grensehandler på samme nivå på som før koronautbruddet, sier rådgiver Kristin Aasestad.

Fra 2019 til 2020 falt beløpet vi grensehandlet for med 88 prosent – fra 16 til i underkant av 2 milliarder kroner.

– At vi handlet for 2,5 milliarder kroner i 2021 tilsvarer fremdeles en nedgang på 84 prosent sammenlignet med rekordåret 2019, sier Kristin Aasestad.

Figur 1. Grensehandel i millioner kroner. 2017-2021

Årsaken til at grensehandelen har vært svært lav gjennom både 2020 og 2021 er naturligvis at årene har vært preget av strenge reiserestriksjoner som krav om gyldig koronapass, karantene ved innreise, krav om negativ test eller krav til innreiseregistering ved ankomst til Norge.

– Selv om reiserestriksjonene har variert og vært lettet på i kortere perioder i løpet av 2020 og 2021, var grensehandelen på et svært lavt nivå. At vi handlet mer i Norge på grunn av begrensningene på grensehandel og reising, ser vi tydelig i tallene for varehandel i Norge, sier Kristin Aasestad.

Varehandelsindeksen viser for eksempel at omsetningsvolumet i dagligvarebutikkene i Norge i 2020 og 2021 lå henholdsvis 12 og 10 prosent høyere enn i 2019. Også omsetningen av alkohol i Norge økte mye i perioden. Veksten i omsetning i dagligvarebransjen og på Vinmonopolet må også ses i sammenheng med andre restriksjoner innenlands. Stengte serveringssteder som puber, restauranter og kantiner bidro til at det ble konsumert mer matvarer og alkohol hjemme.

Det svenske statistikkbyrået har i en egen artikkel omtalt utviklingen av grensehandelen på svensk side.

Strømstad er størst

Strømstad har i årevis vært den soleklare ener som destinasjon for grensehandel, og har litt over halvparten av all handel på dagsturer til utlandet. På andreplass følger Charlottenberg med en fjerdedel av handelen. Selv om grensehandelen har vært kraftig redusert de siste to årene, gikk handleturene som ble foretatt til de samme stedene som før. Nordmenn grensehandlet stort sett i Sverige – kun 7 prosent av handlebeløpet på dagsturer ble brukt i andre land.

Figur 2. Destinasjon for grensehandel 2021. Andel av grensehandel. Prosent

.

Økt grensehandel i 4. kvartal

Før pandemien grensehandelet mange nordmenn for store beløp i førjulstiden, dette har resultert i høye tall for grensehandel i tidligere 4. kvartal. Men etter koronautbruddet og innføring av reiserestriksjoner, ble det annerledes. Lettelser i reiserestriksjonene utover høsten i fjor satte litt fart i grensehandelen igjen. I løpet av oktober, november og desember i 2021 brukte nordmenn 1,2 milliarder kroner på grensehandel. 4. kvartal 2020 var preget av svært strenge reiserestriksjoner og da handlet vi kun for 53 millioner kroner på dagsturer til utlandet.

Figur 3. Grensehandel 4. kvartal. 2012-2021

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har betydelig usikkerhet. Usikkerhet i estimatene skyldes at vi kun intervjuer en liten del av befolkningen, men også at det kan være vanskelig for respondentene å gi gode anslag på deres forbruksutgifter på dagsturer til utlandet. Se egen artikkel for mer om hvordan SSB måler grensehandelen.

For 4. kvartal 2021 var det få av respondentene som oppga at de hadde foretatt dagstur til utlandet. Dette fører til at estimert beløp for grensehandel og beløp per handletur bygger på få observasjoner. Det er derfor knyttet betydelig usikkerhet til tallene for dette kvartalet.