Færre småkommuner å stemme i

Publisert:

Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. 133 av kommunene har under 2 500 stemmeberettigede – ved forrige kommunevalg var det 168.

I år skal det velges representanter til 356 kommune- og bystyrer. I 2015 var det 428 kommune- og bystyrer, statistikken over personer med stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Reduksjonen i antall kommune- og bystyrer skyldes kommune- og regionsreformen. Reformen, slik den er vedtatt av Stortinget, blir fullført 1. januar 2020, men høstens valg gjennomføres som om sammenslåingene allerede har skjedd:

  • 121 kommuner slås sammen til 47 nye kommuner.
  • Antall fylker blir redusert til 11, Oslo inkludert.
  • Antall fylkesting blir redusert fra 18 til 10.

Stor variasjon i antall velgere i kommunene

Det er stor variasjon i folketallet i Norges kommuner, og følgelig blir det derfor også stor variasjon i antall velgere i de ulike kommunene.

I 2015 var det 50 kommuner med under 1 000 stemmeberettigede, i 2019 er det 37. Antall kommuner med over 60 000 stemmeberettigede har økt fra 7 til 11. Selv om reformen har redusert antall småkommuner noe, er det fortsatt under 5 000 velgere i flertallet av kommunene.    

Figur 1. Antall kommuner etter antall stemmeberettigede i kommunen. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015-2019

2015 2019
Over 60000 7 11
20001- 60000 32 33
10001 - 20000 51 49
5001 - 10000 74 62
2501 - 5000 96 68
1001 - 2500 118 96
Under 1000 50 37

Større andel av velgerne bor i folkerike kommuner

En større andel bor i folkerike kommuner ved valget i 2019 sammenliknet med 2015. Det skyldes at antall småkommuner er redusert, men også at folketallet generelt går opp i de mest folkerike kommunene.

Figur 2. Andel stemmeberettigede etter kommunestørrelse. Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015-2019

2015 2019
Over 60000 30 37
20001- 60000 25 25
10001 - 20000 18 17
5001 - 10000 13 10
2501 - 5000 9 6
1001 - 2500 5 4
Under 1000 1 1

Mennene i flertall i 6 av 10 kommuner

Ved valget nå i høst er mennene i knapt flertall, 50,1 prosent av velgerne er menn. Tidligere var det et knapt flertall av kvinner. I 6 av 10 kommuner er det flest menn.

Størst andel menn er det i Lebesby i Troms og Finnmark, her er 57 prosent av velgerne menn. I 29 kommuner er det et lite flertall av kvinner. Hamar i Innlandet er den kommunen med størst andel kvinner med 52 prosent. Det er «kvinneflertall» i fire av fylkene: Oslo, Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken.    

Figur 3. Antall kvinner og menn i fylkestingsvalget inkludert Oslo. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Menn Kvinner
Nordland 97156 95356
Troms og Finnmark 98577 94669
Møre og Romsdal 105814 102047
Agder 119330 119033
Innlandet 149837 151030
Vestfold og Telemark 165700 168738
Rogaland 184376 179582
Trøndelag 184881 181438
Vestland 249953 245033
Oslo 270059 275554
Viken 480546 483307

 

 

Faktaside

Kontakt