324370
324370
faktaside
2018-04-05T14:22:00.000Z
no

Fakta om

Valg

Innhold på siden

Kommunevalget 2015. Samlet oppslutning og antall ordførere per parti.

Hvem sitter på Stortinget, og hvor mange kommunestyrerepresentanter finnes det? Her finner du tall om valg til Stortinget, kommunestyrer og Sametinget, samt for de største politiske partiene.

Kommunevalg

Valgresultat tre siste kommunevalg. Største partier.

2007 2011 2015
2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 29.7 31.7 33.0
Høyre 19.3 28.0 23.2
Fremskrittspartiet 17.5 11.4 9.5
Senterpartiet 7.9 6.7 8.5
Venstre 5.9 6.3 5.5
Kristelig Folkeparti 6.4 5.6 5.4
Miljøpartiet de Grønne 0.3 0.9 4.2
Sosialistisk Venstreparti 6.2 4.1 4.1
Rødt* 1.9 1.5 2.0
Valgresultat tre siste kommunevalg. Største partier.
2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 29.7 31.7 33.0
Høyre 19.3 28.0 23.2
Fremskrittspartiet 17.5 11.4 9.5
Senterpartiet 7.9 6.7 8.5
Venstre 5.9 6.3 5.5
Kristelig Folkeparti 6.4 5.6 5.4
Miljøpartiet de Grønne 0.3 0.9 4.2
Sosialistisk Venstreparti 6.2 4.1 4.1
Rødt* 1.9 1.5 2.0

Nøkkeltall

Ga personstemme ved siste kommunevalg

Ga personstemme ved siste kommunevalg

42  %

[ 2015 ]

Ordførere valgt inn ved siste tre kommunevalg etter parti

2007 2011 2015
2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 179 153 201
Høyre 75 119 74
Fremskrittspartiet 17 11 5
Senterpartiet 83 87 98
Kristelig Folkeparti 22 17 15
Venstre 11 6 6
Sosialistisk Venstreparti 5 3 1
Lokale lister 23 17 16
Felleslister 8 10 12
Andre lister 7 6 0
Ordførere valgt inn ved siste tre kommunevalg etter parti
2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 179 153 201
Høyre 75 119 74
Fremskrittspartiet 17 11 5
Senterpartiet 83 87 98
Kristelig Folkeparti 22 17 15
Venstre 11 6 6
Sosialistisk Venstreparti 5 3 1
Lokale lister 23 17 16
Felleslister 8 10 12
Andre lister 7 6 0

Nøkkeltall

60.0  %

av de stemmeberettigete stemte ved siste kommunevalg

Valgdeltakelse ved kommunevalg

1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Valgdeltakelse 71.5 72.9 81.0 76.3 73.0 71.4 72.8 72.1 69.4 66.0 62.8 60.4 59.0 61.2 64.2 60.0
Valgdeltakelse ved kommunevalg
1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Valgdeltakelse 71.5 72.9 81.0 76.3 73.0 71.4 72.8 72.1 69.4 66.0 62.8 60.4 59.0 61.2 64.2 60.0

Nøkkeltall

32.2 %

stemte på forhånd ved siste kommunevalg

Forhåndsstemmer ved kommunevalg

1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Stemmer avgitt på forhånd 5.6 7.8 7.4 8.1 8.0 9.0 18.5 13.6 20.1 28.6 32.2
Forhåndsstemmer ved kommunevalg
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Stemmer avgitt på forhånd 5.6 7.8 7.4 8.1 8.0 9.0 18.5 13.6 20.1 28.6 32.2

Nøkkeltall

Andel kommunestyrerepresentanter som er kvinner

Andel kommunestyrerepresentanter som er kvinner

39.0 %

[ 2015 ]

Kommunestyrerepresentanter etter kjønn

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Menn 9878 9757 8927 9173 8489 8051 7184 6842 6670 6476
Kvinner 2867 3020 4025 3665 4128 4156 3954 4110 4115 4145
Kommunestyrerepresentanter etter kjønn
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Menn 9878 9757 8927 9173 8489 8051 7184 6842 6670 6476
Kvinner 2867 3020 4025 3665 4128 4156 3954 4110 4115 4145

Stortingsvalg

Infografikk som viser politiske partier på Stortinget etter Stortingsvalget 2017. Fordeling av 169 mandater: R 1, SV 11, Ap 49, Sp 19, MDG 1, KrF 8, V 8, H 45, Frp 27. Stemmefordeling: R 2,4. SV 6,0. Ap 27,4. Sp 10,3. MDG 3,2. KrF 4,2. V 4,4. H 25,0. Frp 15,2.

Velgeroppslutning ved tre siste stortingsvalg

2009 2013 2017
2009 2013 2017
Arbeiderpartiet 35.4 30.8 27.4
Høyre 17.2 26.8 25.0
Fremskrittspartiet 22.9 16.3 15.2
Senterpartiet 6.2 5.5 10.3
Sosialistisk Venstreparti 6.2 4.1 6.0
Venstre 3.9 5.2 4.4
Kristelig Folkeparti 5.5 5.6 4.2
Miljøpartiet de Grønne 0.3 2.8 3.2
Rødt 1.3 1.1 2.4
Andre 1.0 1.7 1.8
Velgeroppslutning ved tre siste stortingsvalg
2009 2013 2017
Arbeiderpartiet 35.4 30.8 27.4
Høyre 17.2 26.8 25.0
Fremskrittspartiet 22.9 16.3 15.2
Senterpartiet 6.2 5.5 10.3
Sosialistisk Venstreparti 6.2 4.1 6.0
Venstre 3.9 5.2 4.4
Kristelig Folkeparti 5.5 5.6 4.2
Miljøpartiet de Grønne 0.3 2.8 3.2
Rødt 1.3 1.1 2.4
Andre 1.0 1.7 1.8

Nøkkeltall

78.2  %

Valgdeltagelse ved siste stortingsvalg

Valgdeltakelse ved stortingsvalg

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Valgdeltakelse 76.4 82.0 79.3 78.3 79.1 85.4 83.8 80.2 82.9 82.0 84.0 83.2 75.8 78.3 75.5 77.4 76.4 78.2 78.2
Valgdeltakelse ved stortingsvalg
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Valgdeltakelse 76.4 82.0 79.3 78.3 79.1 85.4 83.8 80.2 82.9 82.0 84.0 83.2 75.8 78.3 75.5 77.4 76.4 78.2 78.2

Nøkkeltall

36.4 %

Andel forhåndsstemmer ved siste stortingsvalg

Andel som stemte på forhånd

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Forhåndsstemmer 3.4 4.3 3.4 3.2 4.2 5.6 6.1 6.1 6.8 8.9 9.6 9.9 9.6 18.9 20.1 17.9 24.4 30.2 36.4
Andel som stemte på forhånd
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Forhåndsstemmer 3.4 4.3 3.4 3.2 4.2 5.6 6.1 6.1 6.8 8.9 9.6 9.9 9.6 18.9 20.1 17.9 24.4 30.2 36.4

Viktigste enkeltsaker for velgerne*

1997 2001 2005 2009 2013 2017
1997 2001 2005 2009 2013 2017
Andre 35 28 35 25 38 31
Eldreomsorg 33 16 23 17 13 12
Helse 30 22 15 19 23 17
Økonomi, industri og sysselsetting 10 4 13 12 7 18
Miljø 10 8 8 20 14 20
Skole og utdanning 14 34 32 29 22 21
Skatter og avgifter 9 34 17 15 14 23
Innvandring 6 4 6 16 12 28
Viktigste enkeltsaker for velgerne*
1997 2001 2005 2009 2013 2017
Andre 35 28 35 25 38 31
Eldreomsorg 33 16 23 17 13 12
Helse 30 22 15 19 23 17
Økonomi, industri og sysselsetting 10 4 13 12 7 18
Miljø 10 8 8 20 14 20
Skole og utdanning 14 34 32 29 22 21
Skatter og avgifter 9 34 17 15 14 23
Innvandring 6 4 6 16 12 28

Nøkkeltall

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter

41 %

[ 2017 ]

Stortingsrepresentanter etter kjønn

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Menn 108 107 143 140 138 139 136 131 118 115 103 106 100 105 105 105 102 102 100
Kvinner 4 5 7 10 12 11 14 25 37 40 54 59 65 60 60 64 67 67 69
Stortingsrepresentanter etter kjønn
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Menn 108 107 143 140 138 139 136 131 118 115 103 106 100 105 105 105 102 102 100
Kvinner 4 5 7 10 12 11 14 25 37 40 54 59 65 60 60 64 67 67 69

Sametingsvalg

Valgresultat ved tre siste sametingsvalg

2009 2013 2017
2009 2013 2017
Norske Samers Riksforbund 21.0 24.2 28.1
Arbeiderpartiet 26.8 21.1 17.0
Árja 10.0 11.5 7.7
Senterpartiet 4.9 4.7 7.6
Fremskrittspartiet 7.8 9.0 7.5
Nordkalottfolket 1.9 4.3 6.6
Høyre 4.6 7.0 6.4
Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste 3.9 4.7 4.2
Johttisápmelaccaid listu 4.4 3.3 2.5
Andre 14.5 10.2 12.4
Valgresultat ved tre siste sametingsvalg
2009 2013 2017
Norske Samers Riksforbund 21.0 24.2 28.1
Arbeiderpartiet 26.8 21.1 17.0
Árja 10.0 11.5 7.7
Senterpartiet 4.9 4.7 7.6
Fremskrittspartiet 7.8 9.0 7.5
Nordkalottfolket 1.9 4.3 6.6
Høyre 4.6 7.0 6.4
Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste 3.9 4.7 4.2
Johttisápmelaccaid listu 4.4 3.3 2.5
Andre 14.5 10.2 12.4

Nøkkeltall

16958

personer hadde stemmerett ved sametingsvalget

Personer med stemmerett ved sametingsvalget

2005 2009 2013 2017
2005 2009 2013 2017
Personer med stemmerett 12538 13890 15005 16958
Personer med stemmerett ved sametingsvalget
2005 2009 2013 2017
Personer med stemmerett 12538 13890 15005 16958

Nøkkeltall

70.3  %

avga stemme ved sametingsvalget

Valgdeltakelse ved sametingsvalget

2005 2009 2013 2017
2005 2009 2013 2017
Valgdeltakelse 72.6 69.3 66.9 70.3
Valgdeltakelse ved sametingsvalget
2005 2009 2013 2017
Valgdeltakelse 72.6 69.3 66.9 70.3

Nøkkeltall

Andel sametingsrepresentanter som er kvinner

Andel sametingsrepresentanter som er kvinner

43.6 %

[ 2017 ]

Sametingsrepresentanter etter kjønn

2005 2009 2013 2017
2005 2009 2013 2017
Menn 21 20 20 22
Kvinner 22 19 19 17
Sametingsrepresentanter etter kjønn
2005 2009 2013 2017
Menn 21 20 20 22
Kvinner 22 19 19 17

Politiske partier

Nøkkeltall

Andel som stemte på et annet parti ved forrige valg

Andel som stemte på et annet parti ved forrige valg

32  %

[ 2013-2017 ]

Partiene med de mest trofaste velgerne

2017
2017
Venstre 34
Miljøpartiet de Grønne 44
Sosialistisk Venstreparti 60
Kristelig Folkeparti 64
Arbeiderpartiet 67
Fremskrittspartiet 67
Høyre 70
Rødt 84
Senterpartiet 86
Partiene med de mest trofaste velgerne
2017
Venstre 34
Miljøpartiet de Grønne 44
Sosialistisk Venstreparti 60
Kristelig Folkeparti 64
Arbeiderpartiet 67
Fremskrittspartiet 67
Høyre 70
Rødt 84
Senterpartiet 86

Nøkkeltall

7  %

Andel som er medlem i et politisk parti

Andel som er medlem i et politisk parti, etter kjønn og alder

16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
Menn 5 5 9 14
Kvinner 7 4 7 9
Andel som er medlem i et politisk parti, etter kjønn og alder
16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
Menn 5 5 9 14
Kvinner 7 4 7 9

Nøkkeltall

2  %

Andel som er aktive medlemmer i et politisk parti

Andel som er aktivt medlem* i et politisk parti, etter kjønn og alder

16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
Menn 1 2 3 4
Kvinner 3 1 3 2
Andel som er aktivt medlem* i et politisk parti, etter kjønn og alder
16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
Menn 1 2 3 4
Kvinner 3 1 3 2

Kilder til finansiering av politiske partier

Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Sosialistisk Venstreparti Miljøpartiet de Grønne Rødt
Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Sosialistisk Venstreparti Miljøpartiet de Grønne Rødt
Gaver 15.1 12.3 0.8 2.0 0.7 0.9 5.1 2.2 3.8
Egen virksomhet 31.3 25.4 9.2 13.3 12.8 5.3 5.4 6.0 5.2
Offentlig støtte 154.0 120.5 63.8 47.9 29.0 25.0 31.0 20.9 14.2
Kilder til finansiering av politiske partier
Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Sosialistisk Venstreparti Miljøpartiet de Grønne Rødt
Gaver 15.1 12.3 0.8 2.0 0.7 0.9 5.1 2.2 3.8
Egen virksomhet 31.3 25.4 9.2 13.3 12.8 5.3 5.4 6.0 5.2
Offentlig støtte 154.0 120.5 63.8 47.9 29.0 25.0 31.0 20.9 14.2

Bidrag til valgkampen. Utvalgte partier.

Bidrag fra privatpersoner Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet Bidrag fra kommersielle foretak Bidrag fra andre
Bidrag fra privatpersoner Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet Bidrag fra kommersielle foretak Bidrag fra andre
Arbeiderpartiet 2.86 26.82 0.01
Høyre 2.01 13.15 0.20
Sosialistisk Venstreparti 1.07 5.03 0.10 0.02
Fremskrittspartiet 1.03 3.31
Senterpartiet 3.94 0.10
Venstre 0.44 3.09 0.10
Miljøpartiet de Grønne 0.91 0.26 0.05
Rødt 1.06 0.09
Kristelig Folkeparti 0.02 0.13
Bidrag til valgkampen. Utvalgte partier.
Bidrag fra privatpersoner Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet Bidrag fra kommersielle foretak Bidrag fra andre
Arbeiderpartiet 2.86 26.82 0.01
Høyre 2.01 13.15 0.20
Sosialistisk Venstreparti 1.07 5.03 0.10 0.02
Fremskrittspartiet 1.03 3.31
Senterpartiet 3.94 0.10
Venstre 0.44 3.09 0.10
Miljøpartiet de Grønne 0.91 0.26 0.05
Rødt 1.06 0.09
Kristelig Folkeparti 0.02 0.13

Les også