324370
324370
faktaside
2018-04-05T14:22:00.000Z
no

Fakta om

Valg

Innhold på siden

Hvem sitter på Stortinget, og hvor mange kommunestyrerepresentanter finnes det? Her finner du tall om valg til Stortinget, kommunestyrer og Sametinget, samt for de største politiske partiene.

Stortingsvalg

Velgeroppslutning ved tre siste stortingsvalg

2009 2013 2017
2009 2013 2017
Arbeiderpartiet 35.4 30.8 27.4
Høyre 17.2 26.8 25.0
Fremskrittspartiet 22.9 16.3 15.2
Senterpartiet 6.2 5.5 10.3
Sosialistisk Venstreparti 6.2 4.1 6.0
Venstre 3.9 5.2 4.4
Kristelig Folkeparti 5.5 5.6 4.2
Miljøpartiet de Grønne 0.3 2.8 3.2
Rødt 1.3 1.1 2.4
Andre 1.0 1.7 1.8
Velgeroppslutning ved tre siste stortingsvalg
2009 2013 2017
Arbeiderpartiet 35.4 30.8 27.4
Høyre 17.2 26.8 25.0
Fremskrittspartiet 22.9 16.3 15.2
Senterpartiet 6.2 5.5 10.3
Sosialistisk Venstreparti 6.2 4.1 6.0
Venstre 3.9 5.2 4.4
Kristelig Folkeparti 5.5 5.6 4.2
Miljøpartiet de Grønne 0.3 2.8 3.2
Rødt 1.3 1.1 2.4
Andre 1.0 1.7 1.8

Nøkkeltall

78.2  %

Valgdeltagelse ved siste stortingsvalg

Valgdeltakelse ved stortingsvalg

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Valgdeltakelse 76.4 82.0 79.3 78.3 79.1 85.4 83.8 80.2 82.9 82.0 84.0 83.2 75.8 78.3 75.5 77.4 76.4 78.2 78.2
Valgdeltakelse ved stortingsvalg
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Valgdeltakelse 76.4 82.0 79.3 78.3 79.1 85.4 83.8 80.2 82.9 82.0 84.0 83.2 75.8 78.3 75.5 77.4 76.4 78.2 78.2

Nøkkeltall

36.4 %

Andel forhåndsstemmer ved siste stortingsvalg

Andel som stemte på forhånd

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Forhåndsstemmer 3.4 4.3 3.4 3.2 4.2 5.6 6.1 6.1 6.8 8.9 9.6 9.9 9.6 18.9 20.1 17.9 24.4 30.2 36.4
Andel som stemte på forhånd
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Forhåndsstemmer 3.4 4.3 3.4 3.2 4.2 5.6 6.1 6.1 6.8 8.9 9.6 9.9 9.6 18.9 20.1 17.9 24.4 30.2 36.4

Viktigste enkeltsaker for velgerne*

1997 2001 2005 2009 2013 2017
1997 2001 2005 2009 2013 2017
Andre 35 28 35 25 38 31
Eldreomsorg 33 16 23 17 13 12
Helse 30 22 15 19 23 17
Økonomi, industri og sysselsetting 10 4 13 12 7 18
Miljø 10 8 8 20 14 20
Skole og utdanning 14 34 32 29 22 21
Skatter og avgifter 9 34 17 15 14 23
Innvandring 6 4 6 16 12 28
Viktigste enkeltsaker for velgerne*
1997 2001 2005 2009 2013 2017
Andre 35 28 35 25 38 31
Eldreomsorg 33 16 23 17 13 12
Helse 30 22 15 19 23 17
Økonomi, industri og sysselsetting 10 4 13 12 7 18
Miljø 10 8 8 20 14 20
Skole og utdanning 14 34 32 29 22 21
Skatter og avgifter 9 34 17 15 14 23
Innvandring 6 4 6 16 12 28

Nøkkeltall

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter

41 %

[ 2017 ]

Stortingsrepresentanter etter kjønn

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Menn 108 107 143 140 138 139 136 131 118 115 103 106 100 105 105 105 102 102 100
Kvinner 4 5 7 10 12 11 14 25 37 40 54 59 65 60 60 64 67 67 69
Stortingsrepresentanter etter kjønn
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Menn 108 107 143 140 138 139 136 131 118 115 103 106 100 105 105 105 102 102 100
Kvinner 4 5 7 10 12 11 14 25 37 40 54 59 65 60 60 64 67 67 69

Kommunevalg

Valgresultat tre siste kommunevalg

2011 2015 2019
2011 2015 2019
Arbeiderpartiet 767641 789170 664695
Høyre 678732 554399 538765
Senterpartiet 163382 203188 386349
Fremskrittspartiet 275559 226640 220713
Miljøpartiet de Grønne 21863 101612 182548
Sosialistisk Venstreparti 98667 98625 163653
Kristelig Folkeparti 135157 130268 107185
Venstre 152055 131836 104316
Rødt 37363 47102 101316
Andre 94347 109181 213065
Valgresultat tre siste kommunevalg
2011 2015 2019
Arbeiderpartiet 767641 789170 664695
Høyre 678732 554399 538765
Senterpartiet 163382 203188 386349
Fremskrittspartiet 275559 226640 220713
Miljøpartiet de Grønne 21863 101612 182548
Sosialistisk Venstreparti 98667 98625 163653
Kristelig Folkeparti 135157 130268 107185
Venstre 152055 131836 104316
Rødt 37363 47102 101316
Andre 94347 109181 213065

Nøkkeltall

Snakket om valget i valgkampen minst ukentlig med familie eller venner

Snakket om valget i valgkampen minst ukentlig med familie eller venner

46  %

[ 2015 ]

Ordførere valgt inn ved siste tre kommunevalg etter parti

2011 2015 2019
2011 2015 2019
Arbeiderpartiet 153 201 148
Høyre 119 74 34
Fremskrittspartiet 11 5 3
Senterpartiet 87 98 131
Kristelig Folkeparti 17 15 9
Venstre 6 6 2
Sosialistisk Venstreparti 3 1 6
Lokale lister 17 16 17
Felleslister 10 12 5
Andre lister 6 0 0
Ordførere valgt inn ved siste tre kommunevalg etter parti
2011 2015 2019
Arbeiderpartiet 153 201 148
Høyre 119 74 34
Fremskrittspartiet 11 5 3
Senterpartiet 87 98 131
Kristelig Folkeparti 17 15 9
Venstre 6 6 2
Sosialistisk Venstreparti 3 1 6
Lokale lister 17 16 17
Felleslister 10 12 5
Andre lister 6 0 0

Nøkkeltall

64.7  %

av de stemmeberettigete stemte ved siste kommunevalg

Valgdeltakelse ved kommunevalg

1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Valgdeltakelse 72.9 81.0 76.3 73.0 71.4 72.8 72.1 69.4 66.0 62.8 60.4 59.0 61.2 64.2 60.0 64.7
Valgdeltakelse ved kommunevalg
1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Valgdeltakelse 72.9 81.0 76.3 73.0 71.4 72.8 72.1 69.4 66.0 62.8 60.4 59.0 61.2 64.2 60.0 64.7

Nøkkeltall

51.0 %

stemte på forhånd ved siste kommunevalg

Forhåndsstemmer ved kommunevalg

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Stemmer avgitt på forhånd 7.8 7.4 8.1 8.0 9.0 18.5 13.6 20.1 28.6 32.2 51.0
Forhåndsstemmer ved kommunevalg
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Stemmer avgitt på forhånd 7.8 7.4 8.1 8.0 9.0 18.5 13.6 20.1 28.6 32.2 51.0

Nøkkeltall

Andel kommunestyrerepresentanter som er kvinner

Andel kommunestyrerepresentanter som er kvinner

40.5 %

[ 2019 ]

Kommunestyrerepresentanter etter kjønn

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Menn 10632 10518 9388 9344 8520 8079 7184 6842 6670 6476 5557
Kvinner 3140 3288 4260 3729 4143 4174 3954 4110 4115 4145 3779
Kommunestyrerepresentanter etter kjønn
1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Menn 10632 10518 9388 9344 8520 8079 7184 6842 6670 6476 5557
Kvinner 3140 3288 4260 3729 4143 4174 3954 4110 4115 4145 3779

Sametingsvalg

Valgresultat ved tre siste sametingsvalg

2009 2013 2017
2009 2013 2017
Norske Samers Riksforbund 21.0 24.2 28.1
Arbeiderpartiet 26.8 21.1 17.0
Árja 10.0 11.5 7.7
Senterpartiet 4.9 4.7 7.6
Fremskrittspartiet 7.8 9.0 7.5
Nordkalottfolket 1.9 4.3 6.6
Høyre 4.6 7.0 6.4
Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste 3.9 4.7 4.2
Johttisápmelaccaid listu 4.4 3.3 2.5
Andre 14.5 10.2 12.4
Valgresultat ved tre siste sametingsvalg
2009 2013 2017
Norske Samers Riksforbund 21.0 24.2 28.1
Arbeiderpartiet 26.8 21.1 17.0
Árja 10.0 11.5 7.7
Senterpartiet 4.9 4.7 7.6
Fremskrittspartiet 7.8 9.0 7.5
Nordkalottfolket 1.9 4.3 6.6
Høyre 4.6 7.0 6.4
Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste 3.9 4.7 4.2
Johttisápmelaccaid listu 4.4 3.3 2.5
Andre 14.5 10.2 12.4

Nøkkeltall

16958

personer hadde stemmerett ved sametingsvalget

Personer med stemmerett ved sametingsvalget

2005 2009 2013 2017
2005 2009 2013 2017
Personer med stemmerett 12538 13890 15005 16958
Personer med stemmerett ved sametingsvalget
2005 2009 2013 2017
Personer med stemmerett 12538 13890 15005 16958

Nøkkeltall

70.3  %

avga stemme ved sametingsvalget

Valgdeltakelse ved sametingsvalget

2005 2009 2013 2017
2005 2009 2013 2017
Valgdeltakelse 72.6 69.3 66.9 70.3
Valgdeltakelse ved sametingsvalget
2005 2009 2013 2017
Valgdeltakelse 72.6 69.3 66.9 70.3

Nøkkeltall

Andel sametingsrepresentanter som er kvinner

Andel sametingsrepresentanter som er kvinner

43.6 %

[ 2017 ]

Sametingsrepresentanter etter kjønn

2005 2009 2013 2017
2005 2009 2013 2017
Menn 21 20 20 22
Kvinner 22 19 19 17
Sametingsrepresentanter etter kjønn
2005 2009 2013 2017
Menn 21 20 20 22
Kvinner 22 19 19 17

Politiske partier

Nøkkeltall

Andel som stemte på et annet parti ved forrige valg

Andel som stemte på et annet parti ved forrige valg

32  %

[ 2013-2017 ]

Partiene med de mest trofaste velgerne

2017
2017
Venstre 34
Miljøpartiet de Grønne 44
Sosialistisk Venstreparti 60
Kristelig Folkeparti 64
Arbeiderpartiet 67
Fremskrittspartiet 67
Høyre 70
Rødt 84
Senterpartiet 86
Partiene med de mest trofaste velgerne
2017
Venstre 34
Miljøpartiet de Grønne 44
Sosialistisk Venstreparti 60
Kristelig Folkeparti 64
Arbeiderpartiet 67
Fremskrittspartiet 67
Høyre 70
Rødt 84
Senterpartiet 86

Nøkkeltall

8  %

Andel som er medlem i et politisk parti

Andel som er medlem i et politisk parti, etter kjønn og alder

16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
Menn 4 7 9 12
Kvinner 7 4 8 9
Andel som er medlem i et politisk parti, etter kjønn og alder
16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
Menn 4 7 9 12
Kvinner 7 4 8 9

Nøkkeltall

2  %

Andel som er aktive medlemmer i et politisk parti

Andel som er aktivt medlem* i et politisk parti, etter kjønn og alder

16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
Menn 2 3 2 4
Kvinner 2 1 3 3
Andel som er aktivt medlem* i et politisk parti, etter kjønn og alder
16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år eller eldre
Menn 2 3 2 4
Kvinner 2 1 3 3

Kilder til finansiering av politiske partier

Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Sosialistisk Venstreparti Miljøpartiet de Grønne Rødt
Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Sosialistisk Venstreparti Miljøpartiet de Grønne Rødt
Gaver 30.7 28.0 5.6 4.0 3.1 4.5 8.3 6.1 2.8
Egen virksomhet 44.0 40.1 11.0 13.9 16.7 7.4 6.0 10.9 6.3
Offentlig støtte 158.0 121.4 67.4 49.4 29.0 27.1 33.7 21.9 14.8
Kilder til finansiering av politiske partier
Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Sosialistisk Venstreparti Miljøpartiet de Grønne Rødt
Gaver 30.7 28.0 5.6 4.0 3.1 4.5 8.3 6.1 2.8
Egen virksomhet 44.0 40.1 11.0 13.9 16.7 7.4 6.0 10.9 6.3
Offentlig støtte 158.0 121.4 67.4 49.4 29.0 27.1 33.7 21.9 14.8

Bidrag til valgkampen. Utvalgte partier.

Bidrag fra privatpersoner Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet Bidrag fra kommersielle foretak Bidrag fra andre
Bidrag fra privatpersoner Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet Bidrag fra kommersielle foretak Bidrag fra andre
Arbeiderpartiet 0.86 17.62 3.33
Høyre 0.73 11.40 3.21
Sosialistisk Venstreparti 1.65 3.35 0.02 0.64
Fremskrittspartiet 0.52 1.45
Senterpartiet 2.52 0.04
Venstre 0.22 2.44 0.50
Miljøpartiet de Grønne 1.23 0.20 0.28
Rødt 0.79 0.17
Kristelig Folkeparti 0.05 1.05
Bidrag til valgkampen. Utvalgte partier.
Bidrag fra privatpersoner Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet Bidrag fra kommersielle foretak Bidrag fra andre
Arbeiderpartiet 0.86 17.62 3.33
Høyre 0.73 11.40 3.21
Sosialistisk Venstreparti 1.65 3.35 0.02 0.64
Fremskrittspartiet 0.52 1.45
Senterpartiet 2.52 0.04
Venstre 0.22 2.44 0.50
Miljøpartiet de Grønne 1.23 0.20 0.28
Rødt 0.79 0.17
Kristelig Folkeparti 0.05 1.05

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB