Nordmenn dro på 5,7 millioner Omfatter opphold utenfor helårsboligen uansett formål med reisen og minimum 1 overnattings varighet i eget land og 2 millioner reiser til utlandet i løpet av april, mai og juni i år. Dette tilsvarer en økning på 2,2 prosent for reiser i Norge og 2,6 prosent for reiser til utlandet sammenliknet med samme periode i 2022. Dette er det høyeste antall reiser som noen gang er målt i reiseundersøkelsen for et 2. kvartal og det er økningen i Norges-reiser som bidrar mest til veksten. 

– Svak krone, prisvekst og høyere rentenivå ser ikke ut til å ha lagt noen demper på nordmenns reiselyst i årets 2. kvartal. Nordmenn fortsatte å reise i eget land som aldri før, samtidig var nivået på reiser til utlandet tilbake der vi var før pandemien, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad.

Figur 1. Reiser til utlandet og Norge. Millioner reiser. 2. kvartal 2018-2023

Økte forbruksutgifter ved reise

Nordmenn brukte 47 milliarder kroner på reiser i 2. kvartal i år, en økning på 4,7 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor.

– Veksten i forbruksutgiftene til reiser bør sees i lys av den høye prisveksten både hjemme og ute. Det er verdt å merke seg at mens antall reiser økte med 2,3 prosent, økte utgiftene til reiser med 11,2 prosent fra 2. kvartal i fjor til år, sier Kristin Aasestad.

Figur 2. Forbruksutgifter på reiser til utlandet og Norge. Milliarder kroner. 2. kvartal 2018-2023

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. 

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 2. kvartal 2023 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 7,65 millioner. Intervall: 7,07 millioner til 8,23 millioner
  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 31,69 millioner. Intervall: 30,64 millioner til 32,74 millioner
  • Forbruk på reisen: Publisert verdi på 46,98 milliarder. Intervall: 42,06 milliarder til 51,90 milliarder