Nordmenn dro på nesten 22 millioner Omfatter opphold utenfor helårsboligen uansett formål med reisen og minimum 1 overnattings varighet i eget land i 2022 og litt over 7 millioner reiser til utlandet. Det er det høyeste antall reiser som noen gang er målt i reiseundersøkelsen for ett enkelt år.

2020 og 2021 var preget av reiserestriksjoner, og i løpet av disse årene reiste nordmenn mer enn før i eget land, mens utenlandsreisene uteble. I midten av februar 2022 ble alle reiserestriksjonene fjernet.

– Selv om vi ikke lenger hadde reiserestriksjoner, fortsatte vi å reise like mye innenlands som i de to forgående årene, sier rådgiver Boyd Oyier. 

Under hele perioden med pandemi har antall reiser til utlandet vært svært lavt, men etter at reiserestriksjonene ble fjernet økte reiseaktiviteten til utlandet. I 2022 dro vi på omtrent 7 millioner reiser til utlandet, mens i årene før pandemien dro vi årlig på mellom 8 og 9 millioner reiser til utlandet.

– En kombinasjon av at nordmenn reiser like mye i eget land som under pandemien, og at nivået på reiser til utlandet nærmer seg nivået vi hadde før pandemien, bidro til at vi satte reiserekord i 2022, sier Boyd Oyier.

Figur 1. Reiser til utlandet og Norge. Millioner reiser. 2016-2022

Aldri brukt mer penger på reiser i Norge 

Nordmenn brukte nesten 168 milliarder kroner på reiser i 2022. 94 milliarder av disse ble brukt på reiser i Norge. Det er det høyeste beløpet som er blitt målt for Utgifter brukt på transport, overnatting, mat, drikke, varer, tjenester og pakketurer ved en reise på reiser i Norge i Reiseundersøkelsen.

– Selv om tallet på innenlandsreiser var rekordhøyt i fjor, bør også veksten i forbruksutgiftene sees i lys av uvanlig høy prisvekst i 2022, sier Boyd Oyier.

Samtidig brukte nordmenn 74 milliarder kroner på reiser til utlandet i fjor. Forbruksutgifter på reiser til utlandet økte i takt med at antall reiser økte, men det et stykke til vi er på samme nivå som før koronapandemien. I årene før 2020 brukte nordmenn godt over 100 milliarder kroner årlig på utenlandsreiser.

Hvis vi tar et gjennomsnitt av forbruksutgiftene per tur for 2022, har vi brukt omtrent 4 300 kroner på hver reise i Norge, og omtrent 10 500 kroner på hver reise til utlandet.

– På den typiske utenlandsturen reiser vi med fly og bor på hotell. På norgesferie velger vi oftere billigere alternativer, som å kjøre bil i stedet for fly og bo på camping og egne hytter i stedet for hotell. Selv om kun 24 prosent av reisene gikk til utlandet, ble 44 prosent av nordmenns reisepenger brukt på reiser i utlandet, sier Boyd Oyier.

Figur 2. Forbruksutgifter på reiser. Milliarder kroner. 2016-2022

Rekordmange yrkesreiser i Norge 

Av de 29 millioner reisene som ble foretatt i 2022, var 5,1 millioner Reiser i forbindelse med å kunne utføre arbeidsoppgaver utenfor det vanlige arbeidstedet. I alt var 4 millioner av yrkesreisene i Norge, og aldri før har nordmenn foretatt så mange yrkesreiser i eget land. Dette er omtrent en dobling for denne typen reiser sammenlignet med under pandemien, og et litt høyere nivå enn det som var vanlig i årene før pandemiutbruddet.

Yrkesreiser til utlandet, som var nesten fraværende i 2020 og 2021, tok seg opp i 2022. Nordmenn reiste på 1,1 millioner yrkesreiser til utlandet i fjor. Yrkesreiser til utlandet begynner dermed å nærme seg samme nivå som før pandemiutbruddet.

– Etter at alle reiserestriksjonene ble fjernet tidlig i 2022, reiste vi som aldri før i eget land, enten det var i forbindelse med jobb eller det var på fritiden, sier Boyd Oyier.

Figur 3. Yrkesreiser til Norge og utlandet. 2016 - 2022

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. 

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2022 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 5,86 millioner. Intervall: 5,34 millioner til 6,38 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 22,19 millioner. Intervall: 21,17 millioner til 23,21 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 32,21 milliarder. Intervall: 27,58 milliarder til 36,84 milliarder