I løpet av april, mai og juni dro nordmenn på 5,5 millioner Omfatter opphold utenfor helårsboligen med minimum en overnatting uansett reisens formål i eget land, en økning på sju prosent sammenliknet med samme periode året før og det høyeste antall innenlandske reiser som noen gang er målt for et 2. kvartal i reiseundersøkelsen.

– Under pandemien, som i lange perioder var preget av strenge reiserestriksjoner på reiser til utlandet, valgte mange nordmenn å reise i eget land. Til tross for at reiserestriksjonene ble fjernet i midten av februar i år, fortsatte likevel nordmenn å reise i eget land som aldri før, sier rådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Den samme utviklingen viser overnattingsstatistikken hvor økningen i antall norske gjester i april, mai og juni bidro til å sette rekord i antall overnattinger ved de Omfatter overnattinger på hotell, hyttegrend, camping og vandrerheim. i Norge.

Figur 1. Reiser i Norge. 2. kvartal 2016 – 2022. Millioner reiser

Kraftig økning i reiser utenlands

I løpet av april, mai og juni i år dro nordmenn på rett under 2 millioner reiser til utlandet. Dette var en enorm økning fra samme periode året før hvor det ble foretatt omtrent 190 000 reiser til utlandet. Hele fjorårets 2. kvartal var preget av restriksjoner som førte til at vi dro på langt færre reiser til utlandet enn i årene før pandemien.

– I årene før pandemiutbruddet, dro nordmenn på mellom 2 og 2,5 millioner reiser til utlandet i løpet av 2. kvartal. Etter at reiserestriksjonene ble avviklet, er vi tilbake på nesten samme nivå for reiser til utlandet som før pandemien, sier Kristin Aasestad.

Figur 2. Reiser til utlandet. 2. kvartal 2016 – 2022. Millioner reiser

Flere yrkesreiser

Av de 7,5 millioner reisene nordmenn foretok i 2. kvartal i år, var omtrent 1,3 millioner reiser i forbindelse med å kunne utføre arbeidsoppgaver utenfor det vanlige arbeidstedet. Det var en kraftig økning i både innenlandske og utenlandske yrkesreiser fra samme periode året før.

– Ser en på antall yrkesreiser totalt, er vi tilbake på samme nivå som før pandemien. Nordmenn reise på litt over 1 millioner yrkesreiser innenlands i 2. kvartal, det høyeste som noen gang er målt for et 2. kvartal i reiseundersøkelsen, sier Kristin Aasestad.

Yrkesreiser til utlandet har nesten vært fraværende i perioden med pandemi og reiserestriksjoner. I 2. kvartal i år dro nordmenn på 250 000 yrkesreiser til utlandet. Dette er en kraftig økning fra i fjor, hvor det på samme tid ble gjennomført om lag 70 000 yrkesreiser, men det er et stykke til yrkesreisene til utlandet er på samme nivå som før pandemien.

Figur 3. Yrkesreiser i Norge og til utlandet. 2. kvartal 2016 – 2022. Millioner reiser

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 2. kvartal 2022 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 7,5 millioner. Intervall: 6,8 millioner til 8,1 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 31,5 millioner. Intervall: 30,5 millioner til 32,5 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 42,3 milliarder. Intervall: 37,8 milliarder til 46,7 milliarder