Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på 6,9 millioner reiser i perioden januar til og med mars i år. Dette tilsvarer en økning på 23 prosent sammenliknet med samme periode i 2022, og er det høyeste antall reiser som noen gang er målt i reiseundersøkelsen for et 1. kvartal.

Det var økningen i antall reiser i Norge som bidro til rekorden. I løpet av 1. kvartal i år dro nordmenn på 5,5 millioner reiser i eget land. Det tilsvarer en økning på 15,4 prosent sammenliknet med 1. kvartal i 2022.

– Norgesferiene under pandemien ser ut til å ha gitt mersmak hos mange nordmenn. Selv om reiserestriksjonene for lengst er borte, fortsetter vi å reise i eget land som aldri før, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

SSBs overnattingsstatistikk viser samme utvikling, med en økning i antall norske gjester ved hoteller, campingplasser og lignende, spesielt i januar og februar.

Figur 1. Reiser til utlandet og Norge. Millioner reiser. 1. kvartal 2018 - 1. kvartal 2023

Vi reiste like mye til utlandet som før pandemien

I 1. kvartal reiste nordmenn på 1,4 millioner reiser til utlandet, som er en økning på 64 prosent sammenliknet med i fjor. 2020, 2021 og frem til midten av februar 2022 var preget av reiserestriksjoner, og antallet reiser til utlandet var lavt i denne perioden.

Etter reiserestriksjonene ble fjernet, økte reiseaktiviteten til utlandet igjen og i 1. kvartal i år var reiseaktiviteten til utlandet tilbake på samme nivå som før pandemien.

– Kombinasjonen av at vi dro på rekordmange reiser i eget land, og at vi reiste like mye til utlandet som før pandemien, bidro til at vi satte reiserekord i årets tre første måneder, sier Kristin Aasestad.

Nesten 80 prosent flere yrkesreiser

Av de 6,9 millioner reisene nordmenn foretok i 1. kvartal i år, var 1,6 millioner Reiser i forbindelse med å kunne utføre arbeidsoppgaver utenfor det vanlige arbeidstedet.. Dette er 79 prosent flere enn for samme periode året før, og det var nordmenns yrkesreiser i eget land som bidro klart mest til veksten.

Antall yrkesreiser i Norge ble nesten doblet; fra 800 000 i 1. kvartal i 2022, til 1,4 millioner i 1. kvartal i år. Dette var litt høyere enn hva som var vanlig i årene før pandemiutbruddet.

Yrkesreiser til utlandet, som nesten var fraværende under pandemien, var fortsatt lavt. I 1. kvartal dro nordmenn på 200 000 yrkesreiser til utlandet. Dette er omtrent halvparten av hva som var vanlig i de siste årene før pandemiutbruddet.

Figur 2. Yrkesreiser til Norge og utlandet. 1. kvartal 2018 - 1. kvartal 2023

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. 

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 1. kvartal 2023 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

- Antall reiser: Publisert verdi på 6,85 millioner. Intervall: 6,22 millioner til 7,48 millioner

-Antall overnattinger: Publisert verdi på 24,15 millioner. Intervall: 23,15 millioner til 25,15 millioner

-Forbruk på reisen: Publisert verdi på 40,65 milliarder. Intervall: 33,43 milliarder til 47,87 milliarder