Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer. nasjonalt økte med 6,6 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Transportert mengde gikk også opp med 4,1 prosent i denne perioden.

I internasjonal transport var transportarbeidet 3,3 prosent lavere i 1. kvartal 2022 enn i 1. kvartal 2021, men transportmengden økte med 1,6 prosent.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler
Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser økning for samlede transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 4,0 og 5,7 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2021, og 4,9 og 19,6 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2013.

Tilbakela i alt over en halv milliard kilometer

Norske lastebiler tilbakela i alt 537,3 millioner kilometer, hvorav 389,9 millioner kilometer var med gods. Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn gikk opp fra 94,4 kilometer i 1. kvartal 2021 til 95,8 kilometer i 1. kvartal 2022.

På nasjonale turer kjørte norske lastebiler 499,7 millioner kilometer, 360,6 millioner kilometer av dem med last.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Mindre aktivitet i massetransport

Norskregistrerte lastebiler fraktet 28,8 millioner tonn Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre. på norske veier i 1. kvartal 2022. Dette er 4,6 prosent mindre enn i tilsvarende periode i 2021.

Massetransporten utgjorde 47,5 prosent av den totale transportmengden i 1. kvartal 2022. Tilsvarende andel for transportarbeidet var på 26,0 prosent. Andelen er betydelig lavere i transportarbeidet, fordi massetransporten som regel utføres over korte avstander.