Leiemarkedsundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09897: Predikert månedlig leie, etter prissone, antall rom og bruksareal (kr) (2012 - 2016)
09895: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og antall rom (kr) (2012 - 2016)
06230: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter leieforholdets lengde (kr) (2006 - 2016)
09896: Leiemarkedsundersøkelsen. Utleiere i utvalgte byer, etter utleierkategori (prosent) (2012 - 2016)
Avslutta tidsserier
09894: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og utleierkategori (kr) (avslutta serie) (2012 - 2013)
06257: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie pr kvm, etter prissone (kr) (avslutta serie) (2006K3 - 2012K3)
06258: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie pr kvm, etter antall rom (kr) (avslutta serie) (2006K3 - 2012K3)
06221: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og utleierkategori (kr) (avslutta serie) (2006 - 2011 Ny)
06226: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og antall rom (kr) (avslutta serie) (2006 - 2011 Ny)
06229: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og hustype (kr) (avslutta serie) (2006 - 2011 Ny)
06227: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og bruksareal (kr) (avslutta serie) (2006 - 2011 Ny)
06231: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, i Oslo/Bærum med profesjonelle utleiere, etter antall rom (kr) (avslutta serie) (2006 - 2011 Ny)
06232: Leiemarkedsundersøkelsen. Utleiere i utvalgte byer, etter utleierkategori (prosent) (avslutta serie) (2006 - 2011 Ny)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken