Leiemarkedsundersøkelsen

Til toppen
06229: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og hustype (kr) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny
Sist endret
29.03.2012
Kontakt
Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 40 48 59 66
tao@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig månedlig leie:
kr
Gjennomsnittlig årlig leie per kvm:
kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
boligtype
Må velges *
prissone
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

boligtype
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

prissone

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjennomsnittsleiene er vektet og kan således ikke summeres opp. Ulikt antall observasjoner ligger til grunn for gjennomsnittsleiene avhengig av stratifisering. Gjennomsnittsleiene er ikke direkte sammenlignbare mellom årganger, da hver årgang bygger på uavhengige utvalg og utleieobjektene derfor kan være ulike med hensyn på variabler som er viktige for fastsettelse av leien. Ikke basert på registerdata. 'Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere' - Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Akershus fylke. 'Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere' og 'Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk' - Ekskl. Akershus fylke.
prissone
Soneinndelingen er ikke en standard klassifisering.

Brukerveiledning for statistikkbanken