Leiemarkedsundersøkelsen

09897: Predikert månedlig leie, etter prissone, antall rom og bruksareal (kr) 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

prissone Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

antall rom og bruksareal Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Måleenhet
Predikert månedlig leie:
kr
Pristype
Predikert månedlig leie:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Predikerte månedlige leier basert på regresjonsmodell. Basert på leiekontrakter med profesjonelle utleieselskaper og privatpersoner som ikke leier ut til familie og venner. Ikke basert på registerdata. Utgifter til strøm og/eller oppvarming er ikke lagt til, heller ikke tillegg for garasje, balkong/terrasse og møblement. Vær varsom med å gjøre direkte sammenligninger mellom årgangene. Selv om regresjonsmodellen tar hensyn til flere av faktorene som er viktige for fastsettelse av leie, justerer ikke modellen for alle faktorer. Pga usikkerhet avrundes leiene til nærmeste hundre fom 2013. Usikkerheten i estimatene er størst for de aller minste boenhetene og de største. For 2013 er prissonene Bergen (Arna, Ytrebygda og Åsane) og Bergen (Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åstad) slått sammen.
prissone
For kategorien 'Akershus-nærliggende Oslo kommuner' menes kommunene Ski, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog og Skedsmo. 'Utkant Akershus' utgjør de resterende kommunene.
prissone
Soneinndelingen er ikke en standard klassifisering.
antall rom og bruksareal
5 rom eller flere består av opptil 8 rom. Antall rom over 8 er holdt utenfor beregningene.

Brukerveiledning for statistikkbanken