Leiemarkedsundersøkelsen

06257: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie pr kvm, etter prissone (kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2012K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

prissone

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.10.2012
Kontakt
Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 40 48 59 66
tao@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig månedlig leie:
kr
Gjennomsnittlig årlig leie per kvm:
kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnittsleier basert på husleieindeks 'betalt husleie' i Konsumprisindeksen.
Soneinndelingen er ikke en standard klassifisering.

Brukerveiledning for statistikkbanken