Leiemarkedsundersøkelsen

Til toppen

09896: Leiemarkedsundersøkelsen. Utleiere i utvalgte byer, etter utleierkategori (prosent) 2012 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

by

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

utleierkategori

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ikke basert på registerdata. Tall for Stavanger og Tromsø må tolkes med varsomhet grunnet få observasjoner. Avrundinger kan forårsake at totaltallet vil avvike marginalt fra 100.

Brukerveiledning for statistikkbanken