Leiemarkedsundersøkelsen

09896: Leiemarkedsundersøkelsen. Utleiere i utvalgte byer, etter utleierkategori (prosent) 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

by Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

utleierkategori Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Måleenhet
Utleiere:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ikke basert på registerdata. Tall for Stavanger og Tromsø må tolkes med varsomhet grunnet få observasjoner. Avrundinger kan forårsake at totaltallet vil avvike marginalt fra 100.
by
Trondheim
1.1.2020 ble kommunen 5030 Klæbu innlemmet i 5001 Trondheim.
Stavanger
1.1.2020 ble kommunene 1141 Finnøy og 1142 Rennesøy innlemmet i 1103 Stavanger.

Brukerveiledning for statistikkbanken