Leiemarkedsundersøkelsen

09895: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og antall rom (kr) 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

prissone

Totalt 9 Valgte

Søk

antall rom Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig månedlig leie:
kr
Gjennomsnittlig årlig leie per kvm:
kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnittsleiene er vektet og kan således ikke summeres opp. Ulikt antall observasjoner ligger til grunn for gjennomsnittsleiene avhengig av stratifisering. Gjennomsnittsleiene er ikke direkte sammenlignbare mellom årganger, da hver årgang bygger på uavhengige utvalg og utleieobjektene derfor kan være ulike med hensyn på variabler som er viktige for fastsettelse av leien. Større metodeendringer i 2012 gjør også tallene mindre egnet for sammenligninger over år. 'Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere' - Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus fylke. 'Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere' og 'Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk' - Ekskl. Akershus fylke.
prissone
Soneinndelingen er ikke en standard klassifisering.
år
2012
Gjennomsnittlig leiepris for 2012 for sonene 'Trondheim kommune' og 'Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere' er rettet 28 april 2014. Aggregerte tall er også påvirket.

Brukerveiledning for statistikkbanken