Leiemarkedsundersøkelsen

06231: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, i Oslo/Bærum med profesjonelle utleiere, etter antall rom (kr) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

antall rom Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.03.2012
Kontakt
Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Jon Scheistrøen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4254
jsc@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig månedlig leie:
kr
Gjennomsnittlig årlig leie per kvm:
kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Profesjonelle utleiere dekker kategoriene 'Annen privat person' og 'Privat gårdeier/gårdselskap'. Gjennomsnittsleiene er ikke direkte sammenlignbare mellom årganger, da hver årgang bygger på uavhengige utvalg og utleieobjektene derfor kan være ulike med hensyn på variabler som er viktige for fastsettelse av leien.

Brukerveiledning for statistikkbanken