Leiemarkedsundersøkelsen

06232: Leiemarkedsundersøkelsen. Utleiere i utvalgte byer, etter utleierkategori (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

by Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

utleierkategori Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.03.2012
Kontakt
Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Jon Scheistrøen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4254
jsc@ssb.no

Måleenhet
Utleiere:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ikke basert på registerdata. Tall for Stavanger og Tromsø må tolkes med varsomhet grunnet få observasjoner. Avrundinger kan forårsake at totaltallet vil avvike marginalt fra 100.

Brukerveiledning for statistikkbanken