Leiemarkedsundersøkelsen

Til toppen

06232: Leiemarkedsundersøkelsen. Utleiere i utvalgte byer, etter utleierkategori (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

by

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

utleierkategori

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ikke basert på registerdata. Tall for Stavanger og Tromsø må tolkes med varsomhet grunnet få observasjoner. Avrundinger kan forårsake at totaltallet vil avvike marginalt fra 100.

Brukerveiledning for statistikkbanken