Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09694: Opna konkursar (1980 - 2016)
09695: Opna konkursar (1980M01 - 2017M09)
08551: Opna konkursar, etter konkurstype og næring (SN2007) (F) (2008M01 - 2017M09)
07218: Føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssal og tinglyste utleggsforretningar (1995M01 - 2017M09)
10790: Åpnede konkurser, etter konkurstype og 5-siffer næring (SN2007) (K) (2009K1 - 2017K3)
07165: Åpnede konkurser, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (K) (2006K1 - 2017K3)
07164: Åpnede konkurser, etter næring (SN2007), organisasjonsform, omsetning, sysselsetting og etableringsår (F) (2006K1 - 2017K3)
08563: Åpnede konkurser av AS og ASA, etter aksjekapital (kroner) (F) (2006K1 - 2017K3)
08539: Åpnede konkurser. Rolleinnehavere i personlig eide foretak (ENK og ANS/DA), etter næring (SN2007), organisasjonsform, kjønn og landbakgrunn (F) (2009 - 2016)
08546: Åpnede konkurser. Eiere i AS/ASA, etter næring (SN2007), kjønn og landbakgrunn (F) (2009 - 2016)
09099: Åpnede konkurser, omsetning og sysselsatte i informasjonssektoren (2008 - 2016)
Avslutta tidsserier
05754: Åpnede konkurser, etter næring (SN2002) og organisasjonsform (K) (avslutta serie) (1999K1 - 2008K4)
03611: Åpnede konkurser, etter næring (SN94), organisasjonsform, omsetning, sysselsetting og etableringsår (F) (avslutta serie) (1999K1 - 2008K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken